Bầu chọn của CoinDeal

Bình chọn và Kiếm !

Bằng cách bỏ phiếu cho đồng tiền điện tử yêu thích của bạn, bạn xây dựng sàn giao dịch cùng với chúng tôi và kiếm được tiền! Cho mỗi ngày bầu chọn, bạn sẽ nhận được một khoản Token CDL mà bạn có thể giao dịch trên CoinDeal. Tổng số Token mà bạn sẽ nhận được giải thưởng là 60.000 CDL tương đương với khoảng. 1800 USD! Nhận chia sẻ của bạn!

Quy tắc bỏ phiếu

Bỏ phiếu từ đầu đến cuối

Номинируйте вашу монету

Cộng đồng và người dùng CoinDeal quyết định các loại tiền điện tử sẽ được đưa vào danh sách bỏ phiếu. Điều này được thực hiện thông qua Twitter CoinDeal bằng cách đề cử. Mỗi tháng một lần có một bài đăng thích hợp, nơi mọi người dùng đã đăng nhập Twitter có thể đề cử đồng tiền yêu thích của họ. Tiếp theo, sau khoảng hai tuần, TOP10 được chọn và họ sẽ chiến đấu trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

CoinDeal Twitter

Kiểm tra tài khoản Twitter của chúng tôi

Thu nhập từ bỏ phiếu


Cho mỗi lượt bầu chọn, bạn sẽ nhận được một phần Token CDL trên tổng số lượng bầu chọn. Có nghĩa là sẽ có một khoản Token CDL cố định được chia ra theo tổng số lượng bầu chọn bởi người dùng, và sẽ là khoản giải thưởng cho một lượt bầu chọn. Bạn cần có ít nhất 100 Mã thông báo CDL để bắt đầu bỏ phiếu.


Mua Token CDL

Có 100 Token CDL để bắt đầu bỏ phiếu

Quy định bầu chọn


Việc bỏ phiếu diễn ra thường xuyên. Bạn có thể bỏ phiếu trong mỗi 24h. Cho mỗi lượt bỏ phiếu, bạn sẽ nhận được Token CDL. Bạn chỉ có thể bầu chọn một lượt mỗi ngày. Đồng có lượt bỏ phiếu cao nhất sẽ thắng. Mã thông báo CDL được thu thập trong quá trình bỏ phiếu sẽ được phân phối trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc bỏ phiếu.