supportsupportsupportsupport

support

Tôi đã đặt cọc BTC vào tài khoản của tôi. Tại sao chúng vẫn chưa xuất hiện trong ví của tôi?

Tất cả những giao dịch cần được xác nhận bởi những “miner” trước khi chúng được đưa vào ví BTC của bạn.

Bạn có thể kiểm tra nếu giao dịch của bạn đã được xác nhận chưa bằng cách tìm kiếm địa chỉ của người gửi hoặc người nhận của bạn tại https://btc.com/.

Nếu bạn không thể tìm thấy giao dịch BTC của bạn ở đó, có nghĩa là giao dịch của bạn vẫn chưa được thược hiện và bạn cần liên hệ với phía người gửi. Xin lưu ý rằng CoinDeal chỉ có thể sử dụng những đặt cọc hiện hữu trên blockchain.