supportsupportsupportsupport

support

Thiết lập xác thực 2 yếu tố (2FA)

Xác thực 2 yếu tố là gì?

Đây là một quy trình được giới thiệu để đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể truy cập vào tài khoản của mình – điều đó là có thể bởi vì bạn tải xuống một ứng dụng tạo mật khẩu một lần (OTP) trên điện thoại di động của bạn. Chỉ sau khi cung cấp mã này, bạn mới có thể truy cập vào tài khoản của mình (có nghĩa là không ai khác sẽ làm như vậy).

Tôi nên tải xuống ứng dụng nào?

Tùy thuộc vào bạn vì có nhiều ứng dụng loại này. Bạn có thể sử dụng Google Authenticator (cho Android) hoặc OTP Auth (cho iOS).

Có bắt buộc không?
Đúng. Do tính bảo mật của tiền và danh tính của bạn, không có khả năng vô hiệu hóa nó.

Làm cách nào để thiết lập 2FA?

Ứng dụng xác thực cần được tải xuống trên thiết bị của bạn, ví dụ: điện thoại. Mở ứng dụng của bạn Authentic Authentic ‘và thêm một khóa mới. Chọn tùy chọn Quét mã vạch mã vạch và sử dụng điện thoại của bạn để quét mã được hiển thị trên trang web. Ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn mã gồm 6 chữ số mà bạn cần ghi lại trên trang web CoinDeal. Hãy nhớ rằng mã thay đổi cứ sau 30 giây.

Tôi có thể sử dụng ứng dụng Google Authenticator mà không cần điện thoại thông minh không?
Dưới đây là giải thích về cách thiết lập Google Authenticator trên một thiết bị khác: https://support.google.com/accounts/troubleshooter/4430955?hl=en#ts=4430956