supportsupportsupportsupport

support

CoinDeal làm gì để tài khoản của tôi an toàn hơn?

Nền tảng của chúng tôi được bảo mật theo tiêu chuẩn công nghệ bảo mật công nghệ và truyền thông tiên tiến nhất, kết hợp cùng với các tính năng bảo mật của Cloudflare.

Người dùng được bảo vệ bởi các yêu cầu mật khẩu phức tạp, bắt buộc xác thực 2 yếu tố và xác nhận email cần thiết để rút tiền và cảnh báo về các lần thử đăng nhập được thực hiện từ các IP lạ khác với thông thường.Chúng tôi sử dụng danh sách trắng IP. Danh sách trắng là thực tiễn xác định các thực thể được cung cấp một đặc quyền, dịch vụ, tính di động, truy cập hoặc công nhận cụ thể. Các thực thể trong danh sách sẽ được chấp nhận, phê duyệt và / hoặc công nhận. Bạn có thể đọc thêm về danh sách trắng IP: tại đây.

Tiền trao đổi được lưu trữ 90% trong ví lạnh được bảo vệ bởi hệ thống đa chữ ký.