supportsupportsupportsupport

support

Những loại tài khoản nào mà tôi có thể có?

Tại CoinDeal, bạn có thể tạo hai loại tài khoản: tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm, hãy đến: Làm thế nào để có thể tạo tài khoản công ty tại giao dịch?

Hãy cản thận khi chọn loại tài khoản vì chúng đòi hỏi những tài liệu khác nhau để xác thực. Chọn đúng loại tài khoản sẽ giúp quá trình xác thực thuận lợi hơn cho bạn trong khi sai loại sẽ kéo dài và phức tạp vấn đề hơn. Nếu như bạn đã tạo sai tài khoản, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của bạn đến bộ phận IT.