supportsupportsupportsupport

support

Quá trình xác minh danh tính sẽ như thế nào?

Quá trình xác minh danh tính chỉ mất vài phút và được thực hiện thông qua hệ thống tự động. Trong trường hợp xác minh thủ công, quá trình này có thể mất vài ngày. Hiện trạng này thường xảy ra do không xác minh được dữ liệu gửi đến.

Để chắc chắn rằng thông báo của bạn sẽ được hệ thống tự động xử lý, vui lòng chú ý đến

  • dùng họ và tên hợp pháp của bạn
  • dùng địa chỉ hiện tại và đầy đủ
  • dùng hình ảnh và căn cước rõ ràng và dễ đọc
  • kiểm tra độ sáng của hình ảnh

Để hòan thành quá trình xác minh danh tính, bạn được yêu cầu cung cấp:

  • quét cả 2 mặt thẻ căn cước của bạn
  • ảnh xác minh danh tính (ảnh của bạn, với tư cách là chủ sở hữu tài khoản, chụp cùng với thẻ căn cước của bạn được giữ bằng một tay)
  • xác nhận địa chỉ cư trú
  • ảnh của bạn với ngày hiện tại và chữ ký

Xin lưu ý rằng ảnh chụp khuôn mặt bạn là ảnh chất lượng cao và tất cả các chi tiết phải được nhìn thấy rõ ràng. Ngoài ra, các chữ số trên thẻ căn cước của bạn phải dễ đọc và không bị che bởi ngón tay.