supportsupportsupportsupport

support

Hóa đơn tiện ích được chấp nhận cho Xác thực cấp độ 2

Để nâng cấp lên Trung cấp, bạn được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi về luật chống rửa tiền được đăng trên nền tảng của chúng tôi. Ngoài ra, để xác nhận địa chỉ được cung cấp trong hồ sơ, bạn sẽ được yêu cầu gửi hóa đơn tiện ích và thư từ chính thức từ ngân hàng của bạn. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về các tài liệu mà chúng tôi chấp nhận.

Là một hóa đơn tiện ích, chúng tôi chấp nhận:

 • Hóa đơn tiền điện, nước, gas hoặc vật thải.
 • Hóa đơn TV hoặc internet.
 • Những tài liệu từ một cơ quan bảo hiểm.
 • Tài liệu được ban hành bởi một tổ chức chính phủ chính thức.

Trong trường hợp hóa đơn được phát hành dưới tên của cha mẹ, chúng có thể được chấp nhận nếu người dùng cung cấp cho chúng tôi tài liệu xác nhận quyền làm cha mẹ. Cũng có thể chấp nhận một hóa đơn tiện ích được ban hành dưới tên của chủ sở hữu của tài sản. Để làm như vậy, người dùng sẽ cần cung cấp hợp đồng cho thuê hiện tại với chủ sở hữu của tài sản. Tên của chủ sở hữu phải xuất hiện trên cả hai tài liệu.

Là một tài liệu do ngân hàng phát hành, chúng tôi chấp nhận:

 • Thư tín chính thức với ngân hàng.
 • Xác nhận chuyển khoản mà bạn xuất hiện với tư cách là người gửi.
 • Báo cáo ngân hàng.
 • Tài liệu xác nhận việc phát hành hoặc sử dụng thẻ tín dụng.

Hãy ghi nhớ:

 • Tài liệu cần được phát hành theo chủ sở hữu tên tài khoản CoinDeal.
 • Chúng tôi không chấp nhận ảnh chụp màn hình.
 • Thông tin địa chỉ phải giống với thông tin được nhập trong hồ sơ.
 • Tài liệu cần phải có ngày phát hành và không thể cũ hơn ba tháng.
 • Tài liệu phải được hiển thị đầy đủ (không bị cắt, mất khúc, bị gấp hoặc mờ).
 • Chúng tôi không chấp nhận các tài liệu được điền thủ công.

Nếu bạn nhận được thư từ chối nhưng lý do từ chối hiển thị không rõ ràng với bạn hoặc bạn chắc chắn rằng bạn đã gửi cho chúng tôi một tài liệu thích hợp, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ kiểm tra lại tài liệu của bạn cũng như cung cấp cho bạn lý do cụ thể cho việc bị từ chối này.