supportsupportsupportsupport

support

Cư dân và công dân của các tiểu bang Hoa Kỳ có thể giao dịch trên CoinDeal không?

Thật không may, không phải tất cả công dân và cư dân Hoa Kỳ đều có thể giao dịch trên CoinDeal. Điều này là do các lý do pháp lý vì chúng tôi không có giấy phép cần thiết để hoạt động ở toàn bộ Hoa Kỳ.

Công dân và cư dân của các tiểu bang được liệt kê dưới đây có thể giao dịch trên sàn giao dịch của chúng tôi:

Idaho,
Illinois,
Indiana,
Kansas,
Montana,
New Hampshire,
New Jersey,
Pennsylvania,
Tennessee,
Texas,
Virginia,
West Virginia,
Wisconsin,
Wyoming.