supportsupportsupportsupport

support

Một thông tin đăng nhập không xác định đã được phát hiện trên tài khoản của tôi. Tài khoản của tôi có thể đã bị xâm phạm. Tôi nên làm gì?

Trong trường hợp này, hãy thực hiện các bước sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn và sau đó thay đổi mật khẩu của bạn. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết về cách thay đổi mật khẩu của mình tại đây: Làm cách nào để thay đổi mật khẩu?
  • Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu trong hộp thư đến email của mình.
  • Vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ – chúng tôi cũng sẽ xem xét tình hình.