supportsupportsupportsupport

support

Tôi vẫn chưa nhận được email kích hoạt tài khoản

Nếu bạn vẫn chưa nhận được email kích hoạt, chúng tôi có một vài lời khuyên:

  • Kiểm tra hộp thư spam – email có thể bị chỉ định sai bởi người cung cấp mail cho bạn
  • Hãy kiên nhẫn, rất bình thường nếu bạn nhận email này vài phút sau khi đăng kí
  • Kiểm tra xem bạn có đánh nhầm địa chỉ email của mình không bằng cách thử đăng kí lại. Nếu bạn đã viết đúng email, thì hệ thóng sẽ không cho bạn đăng kí lại nữa..
  • Chọn “Đã không nhận được email” để lặp lại công đoạn.

Nếu bạn vẫn chưa nhận được email sau một tiếng đồng hồ, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ Trợ của chúng tôi.