supportsupportsupportsupport

support

Cách đọc các biểu đồ trên thị trường

  1. Sử dụng lựa chọn này để chọn khoảng thời gian ( khoảng thời gian mà giá thay đổi) mà bạn muốn phân tích. Khoảng thời gian bạn chọn càng nhỏ, thì càng nhiều thông tin về biến động giá sẽ xuất hiện.
  2. Chọn loại đồ thị tốt nhất đối với bạn
  3. Chế độ toàn màn hình
  4. Chọn giá phạm vi

Biểu đồ courtesy của TradingView. Bạn có thể vào website để kiểm tra nhiều biểu đồ nâng cao.