supportsupportsupportsupport

support

Lợi ích mà tôi có được từ việc nâng cấp lên tài khoản Premium?

Để tỏ lòng biết ơn với những khách hàng giao dịch của chúng tôi, chúng tôi dã tạo ra một tài khoản Premium nơi mà cho phép những người sử dụng của chúng tôi co một trải nghiệm giao dịch tuyệt vời nhất. Nâng cấp lên Premium sẽ đảm bảo cho bạn cho bạn sự chăm sóc ưu tiên từ bộ phận Hỗ Trợ của chúng tôi và nhiều lợi ích khác như là:

  • Được xác thực nhanh hơn
  • Nhận được câu trả lời cho những vấn đề thắc mắc của bạn nhanh chóng bằng cách truy cập vào trò chuyện cá nhân và dòng vé riêng.
  • Giao dịch với những chi phí thấp hơn. (chi phí bán là 0.25% thay vì 0.29% and chi phí bán là 0.35% thay vì 0.39%).
  • Giữ liên hệ với chúng tôi bằng kênh cá nhân trên Telegram.
  • Truy cập vào giao dịch OTC.

Những thông tin về lợi ích và cách thức để tham gia vào Premium có thể tìm thấy ở đây: Premium