supportsupportsupportsupport

support

Tôi phải làm gì nếu điện thoại của tôi bị mất hoặc bị hư hỏng và tôi đã xác thực hai yếu tố trên nó?

Bạn cócùng số điện thoại như khi bạn đăng ký:

  1. Khi đăng nhâp vào tài khoản của bạn, bên dưới trường “xác thực 2 yếu tố”, chọn “Khôi phục GA bị mất”.
  2. Nhập mã được gửi qua SMS.
  3. SQuét mã QR mới.

Phần còn lại của quy trình sẽ giống như sau cấu hình đầu tiên của ứng dụng xác thực 2 yếu tố.

Bạn cókhác khác số điện thoại:

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Vì lý do bảo mật, hãy chuẩn bị một bức ảnh tự chụp khi bạn đang cầm thẻ căn cước và một mảnh giấy có ngày hôm nay được ghi trên đó. Liên hệ với chúng tôi qua Trò chuyện trực tuyến và cung cấp cho chúng tôi mã chúng tôi sẽ gửi đến số điện thoại mới của bạn. Khi chúng tôi cập nhật số điện thoại của bạn, hãy làm theo các bước được liệt kê ở trên.