supportsupportsupportsupport

support

Làm thế nào để chuyển mã xác thực dùng hai nhân tố cho thiết bị mới?

Bạn có cùng một số điện thoại với số điện thoại đã đăng kí:

  1. Khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, phía dưới có phần xác thực hai nhân tố, chọn Phục hồi GA đã mất.
  2. Nhập mã code đã được gửi đến tin nhắn điện thoại.
  3. Quét mã code QR mới.

Phần còn lại của quá trình sẽ tương tự như sau bước cấu hình đầu tiên của app xác thực hai nhân tố.

Bạn có khác số điện thoại:

Liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ của chúng tôi. Bởi vì lí do an toàn, chuẩn bị một bức hình tự sướng của bạn đang cầm chứng minh nhân dân và một mảnh giấy ghi ngày hôm đó lên tờ giấy. Liên hệ với chúng tôi thông qua Trò chuyện trực tiếp và cung cấp cho chúng tôi mã code mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua số điện thoại mới. Một khi chúng tôi đã cập nhật số điện thoại mới của bạn, hãy làm theo các bước liệt kê ở trên.