Chat with us, powered by LiveChat
supportsupportsupportsupport

support

Các giới hạn cho mỗi tầng xác minh là gì?

Tùy thuộc vào cấp độ tài khoản của bạn sẽ có những loại giới hạn khác nhau

Loại 1 SƠ CẤP

Chỉ có sẵn cho việc gửi và rút tiền điện tử.

Gửi tiền không giới hạn.

Giới hạn rút tiền:

  • lên đến 1.000 USD mỗi ngày
  • lên đến 20.000 USD

Loại 2 TRUNG CẤP

Có sẵn cho việc gửi tiền điện tử và tiền pháp định.

Gửi tiền không giới hạn.

Giới hạn rút tiền:

  • lên đến 5.000 USD mỗi ngày
  • lên đến 100.000 USD mỗi tháng

Loại 3 CAO CẤP

Có sẵn cho việc gửi tiền điện tử và tiền pháp định.

Gửi tiền không giới hạn.

Rút tiền không giới hạn.