supportsupportsupportsupport

support

CoinDeal có được quy định bởi bất kỳ tổ chức chính thức nào không?

Thế giới tiền điện tử rất năng động và thay đổi. Chúng tôi cũng đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây.
Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng chúng tôi đã thay đổi địa điểm của mình. Nguyên nhân là do nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi luôn thay đổi.
Địa chỉ mới của chúng tôi là:

Nhà cung cấp dịch vụ - CDSV LLC - St. Vincent and the Grenadines, số đăng ký 753 LLC 2020 với chỗ đăng ký tại Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent và Grenadines

Hiện tại chúng tôi vẫn chưa được quy định nhưng chúng tôi đang nghiên cứu về nó. Quá trình này đòi hỏi khắt khe và tốn kém. Chúng tôi có kế hoạch hoàn thành nó vào cuối năm 2021 và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.