supportsupportsupportsupport

support

CoinDeal có sẵn ở những quốc gia nào?

CoinDeal có mặt trên toàn thế giới, tuy nhiên, những quốc gia được liệt kê trong danh sách dưới đây hiện tại không thể sử dụng giao dịch của chúng tôi.

Danh sách quốc gia: Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botswana, Burundi, Campuchia, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Iran, Iraq, Jamajca, North Hàn Quốc, Lào, Lebanon, Libya, Mali, Mauritius, Mông Cổ, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Somalia, Nam Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syria, Trinidad và Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, United States of America, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, Belarus, Nga.