supportsupportsupportsupport

support

Làm thế nào để đăng ký và tạo tài khoản?

Để đăng ký, bạn phải nhấp vào Tạo tài khoản góc trên cùng phải.

Trong cửa sổ đăng ký, vui lòng nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn riêng bạn. Hãy nhớ rằng, mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, sử dụng chữ in hoa và chữ thường, số và các phím không chữ và số.

Tiếp theo, hãy đọc và đồng ý với các điều khoản & điều kiện của chúng tôi và quyết định xem bạn có muốn nhận thông tin tiếp thị từ Coindeal hay không, chọn quốc gia của bạn và ngôn ngữ ưa thích. Sau đó, hoàn thành captcha và nhấp vào nút Tạo tài khoản.

Sau đó, CoinDeal sẽ gửi cho bạn email xác minh (vui lòng kiểm tra cả thư mục SPAM). Nếu bạn chưa nhận được email, vui lòng chọn “”Chưa nhận được email””

Để hoàn tất đăng ký, hãy nhấp vào liên kết xác minh được đính kèm với email sẽ đưa bạn đến một cửa sổ khác. Điền vào thông tin cá nhân của bạn bao gồm cả số điện thoại. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận số của mình và thiết lập Google Authenticator để làm cho tài khoản của bạn an toàn hơn.

Vậy là bạn đã hoàn tất!