supportsupportsupportsupport

support

Làm thế nào để đặt cọc hoặc rút tiền qua Epay.com?

E-pay.com là một hệ thống giải pháp thanh toán có thể dùng để thanh toán hoặc thanh toán bằng đồng đô la USD hay bảng Anh GBP.

Để làm được điều này bạn cần phải xác thực tài khoản tại trang web của họ https://www.epay.com

Bạn cũng có thể vào trang hướng dẫn sản phẩm của họvới nhiều hướng dẫn chi tiết hơn.