supportsupportsupportsupport

support

Làm thế nào để tạo tài khoản công ty tại sàn giao dịch?

Tùy chọn tài khoản công ty đã được tạo cho những người đang điều hành doanh nghiệp của riêng họ và những người muốn giao dịch bằng cách sử dụng tiền của công ty. Để tạo một tài khoản công ty, hãy chọn tùy chọn tài khoản công ty của bạn khi bắt đầu đăng ký tài khoản. Sau đó, điền thông tin cá nhân của người đại diện và thông tin về công ty.

Nếu bạn không sở hữu công ty hoặc bạn sẽ sử dụng tiền cá nhân của mình để giao dịch trên nền tảng của chúng tôi, vui lòng chọn loại tài khoản riêng tư. Tìm hiểu thêm về cách Xác minh danh tính trông tại đây:: Tìm hiể quá trình xác minh danh tính?

Quá trình xác minh cho người dùng doanh nghiệp sẽ khác với người dùng cá nhân. Trước khi chọn loại tài khoản này, đảm bảo bạn sẽ có thể cung cấp cho chúng tôi tất cả các tài liệu cần thiết để bắt đầu giao dịch tự do trên nền tảng của chúng tôi.

Để xác minh tài khoản công ty của bạn, bạn sẽ được yêu cầu gửi cho chúng tôi thông tin sau:

Tuyên bố cổ đông công ty
Tài liệu về tất cả các cá nhân hoặc đơn vị có quyền đại diện cho công ty (nếu không được đề cập trong Tuyên bố cổ đông của Công ty)
Chứng nhận địa chỉ của tất cả các cá nhân đủ điều kiện đại diện cho công ty. Có thể tìm hiểu thêm về các hóa đơn tiện ích tại đây: Hóa đơn tiện ích có thể chấp nhận để xác minh cấp độ 2
Chứng nhận về địa chỉ hiện tại của công ty
Tài liệu nhận dạng cá nhân và ảnh tự chụp có hộ chiếu hoặc căn cước cho tất cả những người đủ điều kiện đại diện cho công ty
Hãy nhớ rằng tất cả các tài liệu được đề cập ở trên không được cũ hơn 3 tháng và có ngày phát hành. Chúng tôi cũng đánh giá cao việc bạn gửi cho chúng tôi các tài liệu bằng tiếng Anh. Nếu bản gốc của tài liệu của bạn là một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Ba Lan, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Ukraina và tiếng Đức, thì nó cũng có thể được chấp nhận. Gửi tài liệu cho chúng tôi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt hồ sơ

Điều quan trọng là mọi đại diện đều biết rằng có tài khoản trên CoinDeal và đồng ý giao dịch bằng tiền của công ty họ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi.