supportsupportsupportsupport

support

Làm thế nào đóng tài khoản của tôi?

Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi bạn cân nhắc trong việc xóa tài khoản của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo rằng, để giao dịch, rút các đồng tiền ảo và kí gửi của bạn, bạn không cần phải xác thực hóa đơn sử dụng của bạn.

Nếu bạn có vấn đề kĩ thuật với tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi Bộ phận Hỗ Trợ và chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho bạn. Tạo một tài khoản thứ hai sẽ không giải quyết được vấn đề bởi vì người dùng không được phép có nhiều tài khoản. Hãy nhớ rằng, môt khi tài khoản của bạn bị khóa, bạn sẽ không thể nào đăng kí trùng địa chỉ e-mail và số điện thoại trong tương lai.

Để đóng tài khoản của bạn, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi thông qua Trang liên hệ hoặc Livechat. Trước khi gửi yêu cầu xóa tài khoản của bạn, hãy nhớ rút tất cả tiền của bạn.