Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Làm thế nào đóng tài khoản của tôi?

Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi bạn cân nhắc trong việc xóa tài khoản của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo rằng, để giao dịch, rút các đồng tiền ảo và kí gửi của bạn, bạn không cần phải xác thực hóa đơn sử dụng của bạn.

Nếu bạn có vấn đề kĩ thuật với tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi Bộ phận Hỗ Trợ và chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho bạn. Tạo một tài khoản thứ hai sẽ không giải quyết được vấn đề bởi vì người dùng không được phép có nhiều tài khoản. Hãy nhớ rằng, môt khi tài khoản của bạn bị khóa, bạn sẽ không thể nào đăng kí trùng địa chỉ e-mail và số điện thoại trong tương lai.

Để đóng tai khoản, vui lòng đến Trang Hỗ Trợ,điền hết tất cả các mục, đính kèm hình ảnh của chính bạn đang cầm chứng minh nhân dân và một tờ giấy ghi ngày hiện tại lên đó và nhấn nút "Gửi". Bộ phân Hỗ Trợ sẽ thông báo đến bạn khi tài khoản của bạn được đóng. Trước khi bạn nộp yêu cầu để xóa tài khoản, nhớ rút hết tất cả các quỹ của bạn trước khi xóa tài khoản.

Đóng tài khoản sẽ không thể xảy ra nếu như vẫn còn bất cứ quỹ còn tồn tại trong ví của bạn và/ hoặc nếu như giao dịch của bạn vẫn chưa hoàn thành xong.

Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi: Gửi yêu cầu