supportsupportsupportsupport

support

Rút tiền và gửi tiền mất bao lâu?

Thời gian rút tiền và thời gian gửi tùy thuộc vào mạng lưới tiền tệ mà bạn đang rút.

tiền ảo

Thời gian rút tiền và tiền gửi phụ thuộc vào mạng tiền ảo mà bạn đang rút tiền. Thời gian rút / gửi tiền tiêu chuẩn không quá 1 giờ.

Xin lưu ý rằng vì lý do bảo mật, tiền của người dùng được lưu trữ trên Ví lạnh không được kết nối với Internet. Trong các trường hợp đặc biệt, việc rút / gửi tiền của bạn có thể mất tới 24 giờ.

Gửi tiền và rút tiền pháp định

Tiền gửi chuyển khoản thường mất tối đa 3 ngày làm việc.

Xin lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho chuyển khoản ngân hàng đã được gửi chính xác. Theo quy định của luật Chống rửa tiền, dữ liệu của chủ tài khoản ngân hàng phải luôn khớp với dữ liệu của chủ tài khoản CoinDeal để giao dịch tiền gửi pháp định thành công. Nếu các chi tiết cá nhân không khớp, tiền sẽ được gửi lại cho chủ tài khoản ngân hàng trong vòng 30 ngày (tính từ ngày nhận tiền của CoinDeal). Đồng thời, chi phí hoạt động sẽ được tính và trừ vào số tiền ký gửi không thành công và chúng sẽ tương ứng là 50 EUR cho số tiền dưới 20.000 EUR và 350 EUR cho số tiền trên 20.000 EUR.

Gửi tiền và rút tiền từ Skrill và E-Pay

Tiền gửi được thực hiện qua Skrill hoặc E-Pay có thể mất tới 2 ngày.

Xin lưu ý rằng dữ liệu của chủ tài khoản Skrill phải luôn khớp với dữ liệu của chủ tài khoản CoinDeal để giao dịch tiền gửi pháp định thành công. Nếu các chi tiết cá nhân không khớp, tiền có thể được xử lý tối đa 180 ngày để xác định nguồn tiền và có thể bị gửi trả lại cho chủ tài khoản Skrill.