supportsupportsupportsupport

support

Galaxy Score

Thang điểm Galaxy là gì?
Thang điểm Galaxy là số liệu được dùng trên https://coindeal.com, được cung cấp bởi nền tảng LunarCrush và được thiết kế để giúp bạn hiểu được những biến động của tiền ảo. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học để phân tích dữ liệu từ hàng chục nguồn để khám phá những hiểu biết có giá trị mà bạn có thể sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch tiền ảo dựa trên dữ liệu mà nó cung cấp.

Trên quan điểm thị trường trao đổi của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Thang điểm Galaxy như một tiện ích. Dưới đây bạn có thể thấy một ví dụ từ cặp tiền ảo BTC sang USD.

  • Điểm giá – đưa ra một dấu hiệu cho thấy khoảng giá tích cực hay tiêu cực đối với loại tiền ảo nhất định.

  • Điểm tác động xã hội – đo lường tổng số hoạt động xã hội trong 24 giờ qua.

  • Quan điểm trung bình – là số điểm của tổng thể quan điểm từ các bài viết thu thập được.

  • Thứ hạng tương quan – là một thuật toán xác định mối tương quan giữa dữ liệu xã hội LunarCrush và giá của đồng tiền.

     

Thang đo được sử dụng từ 1 đến 5 và biểu thị mức tăng (dương) so với giảm (âm) của một đồng tiền nhất định.

Là một nền tảng trao đổi sáng tạo, chúng tôi muốn vươn lên trước với các xu hướng hiện tại, do đó chúng tôi đã quyết định thêm Thang Điểm Galaxy.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nó chỉ là công cụ để cung cấp cho bạn một số gợi ý thêm và nó không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định đầu tư. Để quyết định đầu tư, cần đòi hỏi kiến thức và nghiên cứu sâu hơn về thị trường trao đổi và giao dịch tiền ảo.