supportsupportsupportsupport

support

CoinDeal có giao diện lập trình ứng dụng (API) không?

Có, CoinDeal có giao diện lập trình ứng dụng API.
Bạn có thể tìm thêm nhiều thôn tin chi tiết về API bằng đường link có sẵn trong trang hồ sơ của bạn hoặc bạn có thể nhấn vào tại đây.
Nếu bạn đang tìm kiếm tài liệu về API hãy theo dõi đường link này: https://apigateway.coindeal.com/api/doc

Những câu hỏi thường gặp về giao diện lập trình ứng dụng API:

1. Tôi cần làm gì để sử dụng giao diện lập trình ứng dụng API?

  • Đảm bảo rằng tài khoản của bạn hoàn toàn được xác thực
  • Tạo một chìa khóa kép công khai và riêng tư. Đầu tiên bạn có thể tạo ra chìa khóa công khai và riêng tư ở đây tại đây
  • Nhấn nút ” Tạo khóa kép mới” để tạo ra chìa khóa của bạn
  • Ghi lại chìa khóa cá nhân để có thể xác thực khi sử dụng API
  • Làm theo những hướng dẫn từ tài liệu API: tại đây.

Ví dụ cURL:
curl -X POST \
https://apigateway.coindeal.com/api/v1/order \
-H ‘authorization: Basic XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX==’ \
-H ‘content-type: application/x-www-form-urlencoded’ \
-d ‘symbol=BCNBTC&side=sell&quantity=1&price=0.00000017’

2. Làm thế nào để tôi có thể xác thực để sử dụng API?
Loại xác thực: Xác thực cơ bảnType of Authorization: Basic Auth
Basic base64_encode(tên người dùng:mật khẩu)
Ở đây:
tên người dùng = khóa công khai
mật khẩu = khóa mật
Đầu tiên bạn có thể tạo chìa khóa công khai và cá nhân ở đây.
Ví dụ về tiêu đề của việc mã hóa xác thực:
Khóa: Xác thực
Giá trị: Cơ bản NzY5YTyho0mItMmJlOC00YjYzLW52jk09sFhZmU0MjYyYmU3Mw==
Một khi bạn đã được xác thực bạn có thể tạo chìa khóa kép mới thông qua phương pháp API POST tại điểm cuối: /api/v1/credentials

3. Tôi có thể truy cập vào dữ liệu đánh dấu công khai ở đâu, ví dụ như: giá thị trường cuối của tất cả các cặp tiền tệ?
Bạn có thể truy cập thông qua điểm cuối
Điểm cuối: /đánh dấu
Phương pháp: GET
Ví dụ: https://coinmarketcap.coindeal.com/api/v1/ticker
Chức năng này cung cấp dữ liệu đánh dấu công khai. Thông tin này giúp bạn có một tầm nhìn cao hơn về tất cả dữ liệu hiện tại trên thị trường đều có sẵn ở sàn giao dịch của CoinDeal.

Bạn sẽ nhận lại được:
Nếu thành công, nó sẽ chuyển thành chuỗi với mã code 200
Nếu bị lỗi, nó sẽ chuyển thành chuỗi trống với mã code 500

4. Có bất kì hạn chế nào đối với phần giao dịch chứng khoán để giao dịch chênh lệch với đồng tiền ảo không?
Không có hạn chế nào được áp dụng .

5. Để cho hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao của tôi hoạt đông, đòi hỏi mỗi ngày có rất nhiều giao dịch vào và ra của đồng tiền ảo. Như vậy có thể hoạt đông trên CoinDeal không?
Vâng, nó có thể. Chúng tôi ở đây để cho lời khuyên và giúp bạn trong trường hợp bạn có vấn đề gì. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@coindeal.com với tiêu đề là ‘API’.

6. Có giới hạn nào cho yêu cầu API mỗi giây không?
Có, có một giới hạn trong việc yêu cầu mỗi địa chỉ IP sẽ lên đến 80 yêu cầu mỗi giây.

7. Có thể nào loại bỏ những hạn chế cho giao diện lập trình ứng dụng API được sử dụng một cách cá nhân được không (số lượng yêu cầu không bị khóa mỗi phút)?
Giới hạn là 80 yêu cầu mỗi giây, nhưng nếu bạn yêu cầu nhiều hơn, liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại nếu trong trường hợp đó chúng tôi có thể mở rộng giới hạn.

8. Tôi thấy rằng chỉ có một cặp là được cho phép cho mỗi yêu cầu tại /api/v1/public/orderbook/ endpoint. Is there a way to query multiple pairs (or all) in a single request? And where to get a list all available pairs?
For current prices and additional public statistic data on all available pairs you can use our public ticker endpoint as referred in point no. 3 mentioned above.

9. Do you have endpoint to check currencies with withdrawal fees and wallet status?
Wallet status is also available under public ticker endpoint https://coinmarketcap.coindeal.com/api/v1/ticker but indeed we do not have endpoint providing current withdrawal fees. We are working on adding it to our roadmap of features, but in the meantime you can always check current fees here.