supportsupportsupportsupport

support

Những tài liệu được yêu cầu để xác thực tài khoản công ty

Để xác thực tài khoản công ty của bạn, bạn sẽ được yêu cầu gửi cho chúng tôi những tài liệu sau:To get your company account verified you will be requested to send us the following:

  • Chứng nhận cổ đông của công ty
  • Tài liệu liệt kê tất cả các cá nhân/ các đơn vị được phép đại diện cho công ty (nếu không được đề cập trong Giấy chứng nhận Cổ đông của công ty)
  • Bằng chứng tất cả những địa chỉ của những cá nhân hợp pháp đại diện cho công ty. Để tìm hiểu thêm về những hóa đơn sử dụng được chấp nhận có thể tìm thấy ở đây: Những loại hóa đơn sử dụng được chấp nhận cho xác thực cấp độ 3
  • Chứng nhận địa chỉ cư trứ của công ty
  • Những giấy tờ xác thực bản thân và một bức ảnh selfie với hộ chiếu/ chứng minh nhân dân cho tất cả những cá nhân đại diện hợp pháp cho công ty

Hãy nhớ rằng tất cả những tài liệu được liệt kê ở trên không được lâu quá 3 tháng và có ngày cấp trên đó. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn gửi những tài liệu này bằng tiếng Anh cho chúng tôi. Nếu như bản gốc của hồ sơ bao gồm những ngôn ngữ sau đây: tiếng Ba Lan, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Ukraina và tiếng Đức sẽ có thể được chấp nhận. Nếu bạn gửi hồ sơ bằng những thứ tiếng khác thì có kể kéo dài và phức tạp hóa quá trình .