supportsupportsupportsupport

support

Tại sao đặt cọc của tôi vẫn chưa xuất hiện trong ví tiền CoinDeal?

Xin nhớ rằng tình trạng “được chấp nhận” hoặc “được xác nhận” không phải luôn có nghĩa là giao dịch đã được gửi từ nền tảng mà bạn đang sử dụng. Hệ thống vận hành của bạn có thể được “xác nhận” có nghĩa là nó đã vượt qua sự kiểm tra nội bộ có hiệu lực, nhưng vẫn chưa được gửi đến blockchain, vì vậy nó vẫn chưa hoàn tất.

Để chắc chắn rằng giao dịch của bạn đã gửi đến blockchain, sử dụng blockchain trình duyệt, phù hợp để sử dụng cho tiền ảo đặc biệt. Bạn có thể tìm thấy danh sách những trình duyệt khối phổ biến nhất Tại đây. Sử dụng địa chỉ ví điện tử CoinDeal cảu bạn để tìm kiếm trình duyệt khối cho giao dịch gần đây nhất. Bạn có thể quyết định là quỹ của bạn đã được gửi đi, ngày và số lượng tiền có trùng khớp với giao dịch của bạn không. Ngoài ra, hãy nhớ rằng giao dịch cần sử dụng những xác nhận nhất định để được đặt trên thị trường của bạn.

Nếu bạn chỉ thấy duy nhất một lệnh vận hành đã cũ hoặc là số lương khác nhau, có nghĩa là giao dịch bạn đang chờ đợi đã không được gửi đi từ nền tảng trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với sự giúp đỡ từ phía họ để tìm ra tình trạng hiện tại đối với giao dịch của bạn.