supportsupportsupportsupport

support

How to use block explorers?

Mỗi giao dịch bạn thực hiện trong “thế giới crypto” có thể được theo dõi trực tuyến thông qua cái gọi là “khám phá block”. Một số loại tiền điện tử sử dụng giao diện web của riêng họ để làm điều đó, một số khác sử dụng các trang web hiện có. Mặc dù mỗi trình thám hiểm khối có thể trông khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có chung một tính năng cho phép bạn tìm kiếm mạng của chúng thông qua ID giao dịch (là Hash), địa chỉ ví, chiều cao khối, v.v.

Nếu bạn đã gửi tiền của mình đến CoinDeal và chúng chưa có ở đó, bạn có thể truy cập vào trình thám hiểm khối thích hợp, dán địa chỉ ví CoinDeal và xem liệu giao dịch bạn đang chờ đã được gửi và xác nhận chưa. Khi bạn dán địa chỉ ví của mình, chỉ cần tìm kiếm trong các giao dịch gần đây cho địa chỉ này và tìm địa chỉ khớp với chuyển khoản của bạn về số lượng và ngày.

Xin lưu ý rằng không phải mọi trình thám hiểm khối sẽ cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ cụ thể và bạn sẽ cần chia nhỏ giao dịch hoặc chiều cao khối. Dưới đây là danh sách các trình thám hiểm khối cho tiền điện tử được sử dụng trên CoinDeal:

ADA: https://cardanoexplorer.com
ADM:  https://explorer.adamant.im/
ALGO: https://algoexplorer.io
AMLT:  https://etherscan.io/token/0xca0e7269600d353f70b14ad118a49575455c0f2f
ATOM: https://www.mintscan.io
BAT:  https://blockchair.com/ethereum/erc-20/token/0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef
BBD Token: https://etherscan.io/token/0xb79fc5505ea4f3b920ee7e3349de064226692717
BCHSV, BCHABC:  https://blockchair.com/
BCN:  https://explorer.bytecoin.org/
BCNA:  https://explorer.bitcanna.io/
BTC:  https://btc.com/
CDL:  https://etherscan.io/token/0xcb17cd357c7acd594717d899ecb9df540f633f27
DASH:  https://explorer.dash.org/chain/Dash
DGB:  https://chainz.cryptoid.info/dgb/
DOGE:  https://live.blockcypher.com/doge/
ECA:  https://www.electraexplorer.com/
EOS:  https://eostracker.io/
ETC:  https://etcblockexplorer.com/home
ETH:  https://etherscan.io/
ETN:  https://blockexplorer.electroneum.com/
GCC:  https://blockchain.thegcccoin.com/search
GGC : https://etherscan.io/token/0x7f969c4d388ca0ae39a4fddb1a6f89878ca2fbf8
LBC:  https://explorer.lbry.io/
Link: https://etherscan.io/token/0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
LSK:  https://explorer.lisk.io/
LTC:  https://live.blockcypher.com/ltc/
MEDI: https://cirrusexplorer.stratisplatform.com/tokens/CUwkBGkXrQpMnZeWW2SpAv1Vu9zPvjWNFS
NANO:  https://nano.org/en/explore/
NEO:  https://neotracker.io/
NRG:  https://nrg.tokenview.com/
NSD:  http://nasdacoin.info/
ONION:  http://explorer.deeponion.org/
PATH:  https://etherscan.io/token/0x7b94a1281db0335c9efd68aca5c98b494d775c70?a=0xf4a6d4c2f4688a1773178cf23080c24051f4dccb
QTUM:  https://explorer.qtum.org/
SFX, SFT:  http://explore.safex.io/
TRX:  https://tronscan.org/#/
TUSD:  https://etherscan.io/token/0x8dd5fbce2f6a956c3022ba3663759011dd51e73e
USDTE:  https://etherscan.io/token/0xad73155dc273ec605929f46d7f4f9aa72d992506
XFC:  https://explorer.xfccoin.io/
XLM:  https://stellarscan.io/
XMR:  https://moneroblocks.info/
XRP:  https://bithomp.com/explorer/
XVG:  https://verge-blockchain.info/
ZEC:  https://explorer.zcha.in/