supportsupportsupportsupport

support

Rút tiền bằng API

Tính năng được chờ đợi từ lâu của việc rút tiền điện tử tự động thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) của chúng tôi hiện có sẵn cho người dùng của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để làm cho nó an toàn và hữu ích. Việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện đối với các địa chỉ đã được bạn sử dụng và thêm trước đây dưới dạng tin cậy thông qua giao diện người dùng. Thật dễ dàng để thêm nó dựa trên các bước sau.

Để thêm một địa chỉ đáng tin cậy, bạn phải:

  1. Chuyển đến bảng ví rút tiền của bạn, ví dụ: ví BTC và yêu cầu rút tiền điện tử từ CoinDeal – số tiền không thành vấn đề.
  2. Chờ dòng trạng thái “Hoàn thành xuất chi” xuất hiện trong bảng lịch sử rút tiền
  3. Nhấp vào “Lưu lại địa chỉ” trong cột cuối cùng của bảng lịch sử rút tiền
  4. Thêm tên của địa chỉ – tên phím tắt để tìm kiếm dễ dàng trong lần rút tiền tiếp theo.

Thêm địa chỉ là địa chỉ đáng tin cậy sẽ cho phép bạn:

  • rút tiền nhanh hơn trong tương lai
  • rút tiền thông qua API – chỉ có thể gửi đến các địa chỉ được thêm vào danh sách đáng tin cậy

Khi điều này được thực hiện, để tạo yêu cầu rút tiền của bạn thông qua API, bạn cần tạo một cặp khóa API mới tại trang API và sử dụng chúng trong ủy quyền BasicAuth của bạn khi gửi yêu cầu rút tài sản của bạn.

Thông tin thêm về các thông số có thể được tìm thấy ở đây: https://apigateway.coindeal.com/api/doc#operation/v1postCryptoWithdrawals