Chi phí

Chi phí và bảng giá của CoinDeal

Giao dịch

Loại tài khoản

Maker Fee

Taker Fee

Cơ bản

0.29%

0.39%

VIP

0.20%

0.30%

Giao dịch – dành cho người dùng có CoinDeal Tokens
(có hiệu lực từ ngày 13.03.2020)

Cấp độ

CDL sở hữu

Maker Fee

Taker Fee

Cơ bản

≥0 CDL

0.29%

0.39%

Cấp độ 1

≥2,500 CDL

0.25%

0.35%

Cấp độ 2

≥5 000 CDL

0.20%

0.30%

Cấp độ 3

≥10 000 CDL

0.175%

0.25%

Cấp độ 4

≥15 000 CDL

0.15%

0.225%

Cấp độ 5

≥25 000 CDL

0.125%

0.20%

Cấp độ 6

≥50 000 CDL

0.10%

0.175%

Cấp độ 7

≥75 000 CDL

0.075%

0.15%

Cấp độ 8

≥150 000 CDL

0.05%

0.125%

Maker và Taker

Khi bạn đặt hàng với mức giá thị trường mà được lấp đầy ngay lập tức, bạn được coi là một taker và sẽ phải trả một khoản phí giữa 0,39% và 0,125%.

Khi bạn đặt một đơn hàng không khớp ngay với đơn hàng hiện tại, đơn hàng đó sẽ được đặt trên sổ đặt hàng. Nếu một khách hàng khác đặt hàng khớp với đơn hàng của bạn, bạn được coi là một maker và sẽ trả phí từ 0,29% đến 0,05%.

Khi bạn đặt một đơn hàng mà chỉ được khớp một phần ngay lập tức, bạn phải trả một khoản phí cho người đó. Phần còn lại của đơn đặt hàng được đặt trên sổ đặt hàng và khi được khớp, được coi là đơn đặt hàng của maker.

Bạn có thể giảm phí theo nhiều cách, kiểm tra làm thế nào.

Rút tiền và gửI tiền bằng tiền đIện tử

Loại dấu

Tên

Maker Fee

Taker Fee

BTC

Bitcoin

miễn phí

0.000375 cho các địa chỉ bắt đầu bằng bc1... (segwit gốct, bech32)
0.00075 cho các địa chỉ bắt đầu bằng 1... và 3...

ETH

Ethereum

miễn phí

0.015 ETH

XRP

Ripple

miễn phí

2 XRP

LTC

Litecoin

miễn phí

0.02 LTC

BCH

Bitcoin Cash

miễn phí

0.009 BCH

DASH

Dash

miễn phí

0.01 DASH

QTUM

Quantum

miễn phí

0.2 QTUM

XVG

Verge

miễn phí

1 XVG

TRX

Tron

miễn phí

50 TRX

SFT

Safex Token

miễn phí

1 SFT

GCC

Global Currency

miễn phí

500 GCC

EOS

Eosio

miễn phí

0.5 EOS

USDT

Tether

miễn phí

30 USDT

BCNA

Bitcanna

miễn phí

10 BCNA

PHT

Photon Token

miễn phí

5 PHT

AMLT

AML Token

miễn phí

1000 AMLT

CDL

CoinDeal Token

miễn phí

20 CDL

ADM

ADAMANT Messenger

miễn phí

1 ADM

BAT

Basic Attention Token

miễn phí

1 BAT

GGC

Global Game Coin

miễn phí

7.6 GGC

BBD

BBD Token

miễn phí

1 BBD

MEDI

Mediconnect

miễn phí

100 MEDI

ADA

Cardano

miễn phí

1 ADA

Tính năng thêm:

Nếu bạn chưa sở hữu bitcoin để gửI tiền qua chuyển khoản trực tiếp (miễn phí), có một tùy chọn để mua bằng thẻ tín dụng của bạn.

Theo quy định của AML (Chống rửa tiền), dữ liệu của chủ tài khoản ngân hàng phải luôn khớp với dữ liệu của chủ tài khoản CoinDeal để giao dịch tiền gửi FIAT (tiền pháp định) thành công. Nếu các chi tiết cá nhân không khớp, tiền sẽ được gửi lại cho chủ tài khoản ngân hàng trong vòng 30 ngày (được tính từ ngày nhận tiền của CoinDeal). Đồng thời, chi phí hoạt động sẽ được tính và trừ vào số tiền ký gửi không thành công và chúng sẽ tương ứng là 50 EUR cho số tiền dưới 20.000 EUR và 350 EUR cho số tiền trên 20.000 EUR.

Trong trường hợp dữ liệu không chính xác liên quan đến chuyển khoản ngân hàng được cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giải quyết vấn đề. Nếu chúng tôi không thể nhận được thông tin cần thiết trong 14 ngày, Người dùng sẽ được hoàn lại tiền của họ trừ đi phí chuyển khoản/hoạt động của ngân hàng.

Phí không hoạt động:

Người dùng không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong ít nhất 6 tháng và số dư của họ trên 0, sẽ bị tính phí không hoạt động. Để tránh khoản phí này, vui lòng thực hiện ít nhất một lần giao dịch 6 tháng một lần. Phí này sẽ không bao giờ đưa tài khoản của bạn về giá trị âm. Sau khi bạn thực hiện giao dịch, sẽ không có phí nào được thu từ tài khoản của bạn do không hoạt động trong 6 tháng nữa. Phí không hoạt động là khoản phí hàng tháng là 9 USD mỗi tháng + 0,79% số tiền được gửi trong tài khoản. Nhóm của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trước 14 ngày trước khi tính phí. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chỉ nhận được thông báo trước lần sạc đầu tiên, không phải trước mỗi lần sạc.

Tiền gửi có lãi suất âm:

Nếu theo Điều khoản và Điều kiện, bạn có nghĩa vụ rút tiền của mình (chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về nghĩa vụ đó) trong khoảng thời gian được chỉ định và bạn không làm như vậy, chúng tôi sẽ chuyển tiền của bạn sang lãi suất âm- có tài khoản tiền gửi, trong đó lãi suất hàng tháng trừ 10% giá trị ban đầu của khoản tiền gửi. Các khoản lãi đó sẽ được tính cho đến khi bạn rút tiền hoặc chúng sẽ bị cạn kiệt. Đây là trường hợp chẳng hạn khi bạn giữ tài khoản của chúng tôi FIAT hoặc tiền điện tử không còn được phép gửi hoặc giao dịch trên CoinDeal hoặc tài khoản của bạn đã bị đóng.
Hãy ghi nhớ điều này và rút tiền của bạn ngay khi bạn được yêu cầu.

Chương trình giớI thiệu:

Chúng tôi vui mừng thông báo Chương trình giới thiệu CoinDeal. Nếu bạn mời bạn bè giao dịch trên CoinDeal, bạn sẽ nhận được 20% phí giao dịch của họ như một phần thưởng cho việc khuyến nghị người dùng mới.