Ứng dụng CoinDeal Mobile để giao dịch có sẵn! Ứng dụng CoinDeal Mobile để giao dịch có sẵn! Ứng dụng CoinDeal Mobile để giao dịch có sẵn! Ứng dụng CoinDeal Mobile để giao dịch có sẵn!

Ứng dụng CoinDeal

Ứng dụng CoinDeal Mobile để giao dịch có sẵn!

Bước 1

Tải về và đăng nhập vào ứng dụng

Đăng nhập
Tải về và đăng nhập vào ứng dụngTải về và đăng nhập vào ứng dụng

Bước 2

Làm cách nào để quét mã QR?

Đăng ký ngayQuét mã QR
Làm cách nào để quét mã QR?Làm cách nào để quét mã QR?

Bước 3

Bây giờ bạn có thể dùng ứng dụng

Bây giờ bạn có thể dùng ứng dụngBây giờ bạn có thể dùng ứng dụng

Ứng dụng di động Coindeal

Những gì nó mang lại cho bạn?

Giao dịch trên thị trường

Giao dịch trên thị trường

Giao dịch trong ứng dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Giao diện rõ ràng cho phép bạn thoải mái mua & bán tiền tệ. Kiểm tra thị trường mà bạn quan tâm!

Xem thay đổi từ thị trường

Xem thay đổi từ thị trường

Kiểm tra các thay đổi trên thị trường yêu thích của bạn mà không có bất kỳ vấn đề. Xem những loại tiền tệ có tỷ giá tốt ngày hôm nay, và những gì đáng đầu tư vào.

Xem trước giao dịch

Xem trước giao dịch

Xem tất cả các giao dịch và đơn đặt hàng của bạn. Kiểm tra nhanh thông tin sẽ được gửi cho bạn trong ứng dụng.

Lợi ích sắp tới

Lợi ích sắp tới

Chúng tôi không ngừng phát triển và cải thiện cho bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng sẽ giúp trao đổi của chúng tôi dễ sử dụng hơn.