Gặp gỡ các Đại sứ của chúng tôi và trở thành một Gặp gỡ các Đại sứ của chúng tôi và trở thành một Gặp gỡ các Đại sứ của chúng tôi và trở thành một Gặp gỡ các Đại sứ của chúng tôi và trở thành một

Đại sứ CoinDeal

Gặp gỡ các Đại sứ của chúng tôi và trở thành một

Nộp đơn ngayNộp đơn ngay

Trở thành Đại sứ CoinDeal

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi ở đây vì bạn

Các Đại sứ Quốc gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bằng tiếng mẹ đẻ của các bạn

Các đại sứ CoinDeal ở đó để giúp người dùng từ các quốc gia khác nhau sử dụng nền tảng của chúng tôi. Mỗi đại sứ của chúng tôi có các kênh xã hội riêng để trả lời câu hỏi của bạn và giúp bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện cho bạn ở mỗi quốc gia.

Kiểm tra xem chúng tôi đã có đại sứ ở nước bạn chưa!

Việt Nam

Hoa

Liên lạc Chị HòaLiên lạc Chị Hòa
HoaHoa

Tại Monaco

Michelle

Liên hệ Chị MichelleLiên hệ Chị Michelle
MichelleMichelle

Tây Ban Nha

Alejandro

Liên hệ Chị AlejandroLiên hệ Chị Alejandro
AlejandroAlejandro

Tại Ba Lan

Zuzanna

Liên hệ Chị ZuzannaLiên hệ Chị Zuzanna
ZuzannaZuzanna

Philippines

Cloud

Liên hệ Chị CloudLiên hệ Chị Cloud
CloudCloud

Bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn

Bạn có muốn trở thành Đại sứ CoinDeal quốc gia không?

Ứng tuyểnỨng tuyển
Bạn có muốn trở thành Đại sứ CoinDeal quốc gia không?Bạn có muốn trở thành Đại sứ CoinDeal quốc gia không?

Điều khoản và điều kiện

Đọc thêm