Kiếm tiền với CoinDeal!

Đăng ký trên CoinDeal

Sao chép trang chương trình liên kết
giới thiệu mẫu duy nhất của bạn

Gửi liên kết cho bạn bè của bạn

Kiếm 20% từ phí cho mỗi giao dịch
được thực hiện bởi bạn bè của bạn

Đăng ký ngayBắt đầu mời
Kiếm tiền với CoinDeal!Kiếm tiền với CoinDeal!Kiếm tiền với CoinDeal!

Thu nhập

Khi nào bạn sẽ nhận được tiền của bạn?

Chúng tôi không thiết lập bất kì giới hạn nào cho thu nhập

Chúng tôi trả số tiền bạn kiếm được một lần mỗi tháng

Sử dụng chúng cho bất kì thứ gì bạn muốn

Bắt đầu mời
Khi nào bạn sẽ nhận được tiền của bạn?Khi nào bạn sẽ nhận được tiền của bạn?

Câu lạc bộ VIP

Mời 100 người bạn và tham gia Câu lạc bộ VIP

Thu nhập từ bạn bè của bạn

Thu nhập từ bạn bè của bạn

Ngoài mức thu nhập 20% cấp đầu tiên từ phí với câu lạc bộ VIP, bạn sẽ nhận được mức thu nhập 4% thứ hai nếu bạn bè của bạn sẽ bắt đầu mời!

Giảm phí của bạn

Giảm phí của bạn

Bằng cách mời 100 người tham gia chương trình của chúng tôi, bạn có thể giảm phí giao dịch xuống 0,2% (Maker) và 0,3% (Taker).

Ưu tiên

Ưu tiên

Liên hệ với người hỗ trợ cá nhân của bạn từ Nhóm hỗ trợ của chúng tôi và đừng chờ đợi sự giúp đỡ!

Ở lại đến ngày

Ở lại đến ngày

Đọc tin tức thú vị về trao đổi sớm hơn so với những người dùng còn lại và nhận được một bản tin đặc biệt với tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc thay đổi th.