supportsupportsupportsupport

support

Warunki akceptacji dokumentów do 2 poziomu weryfikacji

Aby przejść na poziom Intermediate, konieczne będzie wypełnienie kwestionariusza AML, który znajdziesz na swojej stronie profilowej. Dodatkowo, w celu potwierdzenia adresu podanego w profilu, należy wysłać rachunek za media oraz oficjalną korespondencję z banku. Poniżej znajdziesz przykłady akceptowanych przez nas dokumentów.

Z rachunków za media akceptujemy:

• Rachunki za gaz, wodę, prąd oraz wywóz śmieci.
• Rachunki za internet lub telewizję.
• Dokumenty z agencji ubezpieczeniowej.
• Dokumenty wydane przez oficjalną instytucję rządową (nie prawo jazdy).

W przypadku rachunków wystawionych na rodziców mogą one zostać zaakceptowane, jeśli użytkownik dostarczy nam dokument potwierdzający rodzicielstwo. Istnieje również możliwość akceptacji rachunku za usługi komunalne wystawionego pod nazwiskiem właściciela nieruchomości. W tym celu konieczne będzie dostarczenie aktualnej umowy najmu z właścicielem nieruchomości. Nazwisko właściciela musi widnieć na obu dokumentach.

Z dokumentów wystawionych przez bank akceptujemy:

• Oficjalną korespondencję z bankiem.
• Potwierdzenie przelewu, na którym widnieje Pani/Pan jako nadawca.
• Wyciąg z konta.
• Dokument potwierdzający wydanie lub użycie karty kredytowej.

Pamiętaj:

• Dane dotyczące adresu muszą być takie same jak te wprowadzone w profilu.
• Dokument nie może być zrzutem ekranu z komputera lub telefonu.
• Dokument musi mieć datę wydania I nie może być starszy niż 3 miesiące.
• Dokument powinien być w pełni czytelny (nieobcięty, niezamazany).
• Dokument powinien być przesłany w jakości pozwalającej na ustalenie jego szczegółów.
• Nie akceptujemy dokumentów wypełnionych ręcznie.

Jeśli otrzyma Pani/Pan informację o odrzuceniu dokumentu, zaś powód jego odrzucenia okaże się niejasny, zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Supportu. Dołożymy wszelkich starań, aby precyzyjniej wyjaśnić przyczynę odrzucenia.