supportsupportsupportsupport

support

Jak założyć konto firmowe na giełdzie?

Opcja konta firmowego została utworzona dla Użytkowników, którzy prowadzą własną firmę oraz chcieliby tradować używając środków firmowych. W celu utworzenia takiego konta, wybierz “konto firmowe” na samym początku rejestracji. Następnie, wypełnij dane osoby prawnie reprezentującej firmę oraz informacje dotyczące firmy.

Jeżeli nie posiadasz własnej firmy lub zamierzasz używać swoich prywatnych środków na platformie, wybierz konto prywatne. Więcej na temat procesu weryfikacji znajdziesz tutaj: Jak wygląda proces weryfikacji tożsamości?

Proces weryfikacji konta firmowego różni się od procesu weryfikacji konta prywatnego. Zanim wybierzesz rodzaj konta, upewnij się, że będziesz w stanie dostarczyć wymagany komplet dokumentów firmowych, aby w pełni korzystać z wszystkich opcji oferowanych na platformie.

W celu weryfikacji konta firmowego zostaniesz poproszony o dostarczenie:

  • Dokumentu przedstawiającego wszystkie osoby i/lub firmy posiadające udziały w firmie (np. wyciąg z KRS).
  • Dokumentu przedstawiającego wszystkie osoby i/lub firmy, mające prawo do reprezentacji firmy (jeśli nie jest to zawarte w poprzednim dokumencie).
  • Dokumentów potwierdzających adresy zamieszkania wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Więcej na temat wymagań dotyczących dokumentu znajdziesz tutaj: Warunki akceptacji dokumentów weryfikujących adres
  • Dokumentu potwierdzającego adres siedziby firmy.
  • Selfie z dowodem osobistym/paszportem trzymanym w dłoni każdej osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty wymienione powyżej nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Data wydania dokumentu powinna się na nim znajdować. Dodatkowo, dużym ułatwieniem będzie dostarczenie dokumentów w języku angielskim. Jeżeli dokumenty wydane są w językach: Koreańskim, Chińskim, Rosyjskim, Ukraińskim, Polskim lub Niemieckim, również zostaną zaakceptowane. Wysyłanie dokumentów w innych językach może wydłużyć oraz utrudniać proces weryfikacji.

Po więcej informacji, prosimy o kontakt z działem Supportu.