supportsupportsupportsupport

support

Czym jest dokument potwierdzjący źródło majątku oraz źródło środków?

W celu zakończenia weryfikacji konta na poziomie trzecim (Advanced) niezbędne jest przeprowadzenie wideo rozmowy z jednym z naszych agentów oraz przesłanie nam dokumentów potwierdzających źródło swoich środków. Do dokumentów tych zaliczamy:

  • dokument potwierdzający źródło majątku.
  • dokument potwierdzający źródło pochodzenia środków, które wpłacasz na giełdę.

Czym powinny się charakteryzować te dokumenty?

Źródło majątku powinno potwierdzać pochodzenie całkowitego majątku klienta. Może to być np. dokument potwierdzający otrzymanie spadku, umowa o pracę, zaświadczenie zakupu i sprzedaży inwestycji czy dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Źródło dochodów natomiast powinno dokumentować konkretne środki, które są przedmiotem danej transakcji pomiędzy klientem a giełdą. Do tej kategorii zaliczamy zarówno działalność, jaką wygenerowały środki finansowe wykorzystane w stosunku gospodarczym, na przykład wynagrodzenie klienta, jak również środki, za pomocą których dokonano transferu środków pieniężnych. Przykładem dokumentu potwierdzającego źródło dochodów może być pasek wynagrodzenia, umowa kredytowa czy przychody ze sprzedaży. Wszystko zależy od sposobu uzyskania środków zaangażowanych w stosunek gospodarczy pomiędzy klientem a giełdą.

Dokument ten nie może być starszy niż trzy miesiące oraz musi na nich widnieć twoje imię i nazwisko.