supportsupportsupportsupport

support

Dokumenty potrzebne do weryfikacji konta firmowego

W celu weryfikacji konta firmowego zostaniesz poproszony o dostarczenie:

  • Dokumentu przedstawiającego wszystkie osoby i/lub firmy posiadające udziały w firmie (np. wyciąg z KRS).
  • Dokumentu przedstawiającego wszystkie osoby i/lub firmy, mające prawo do reprezentacji firmy (jeśli nie jest to zawarte w poprzednim dokumencie).
  • Dokumentów potwierdzających adresy zamieszkania wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Więcej na temat wymagań dotyczących dokumentu znajdziesz tutaj: Warunki akceptacji dokumentów do 2 poziomu weryfikacji
  • Dokumenty potwierdzającego adres siedziby firmy (rachunek za media i dokument z banku).
  • Dowód osobisty/paszport razem z selfie z dowodem osobistym/paszportem trzymanym w dłoni każdej osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty wymienione powyżej nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Data wydania dokumentu powinna się na nim znajdować. Dodatkowo, dużym ułatwieniem będzie dostarczenie dokumentów w języku angielskim. Jeżeli dokumenty wydane są w językach: Koreańskim, Chińskim, Rosyjskim, Ukraińskim, Polskim lub Niemieckim, również zostaną zaakceptowane. Wysyłanie dokumentów w innych językach może wydłużyć oraz utrudniać proces weryfikacji.