supportsupportsupportsupport

support

Czy mogę być właścicielem kilku kont?

Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, zduplikowane konta zostają zablokowane. Niemniej jednak, planujemy wprowadzić funkcjonalność subkont.