supportsupportsupportsupport

support

AML/KYC

Giełda CoinDeal (coindeal.com) przestrzega zarówno Polskich, jak i międzynarodowych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, w skrócie AML) oraz procedur Poznaj swojego klienta (Know Your Customer, w skrócie KYC).

Oznacza to, że dane każdego zarejestrowanego Użytkownika są przez nas przechowywane oraz sprawdzane przed, jak i w trakcie transakcji. Robione jest to w celu rozpoznania ryzyka płynącego z transakcji, a także zapobiegania praniu pieniędzy. Jako platforma finansowa, musimy być pewni, że Coindeal spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, a wymieniana kryptowaluta nie bierze udziału w czynnościach nielegalnych.

Regulacje AML oraz KYC obligują Coindeal.com do szkolenia, a także certyfikacji naszych pracowników w tej dziedzinie, do przestrzegania procedur należytej staranności wobec Klienta (Customed Due Diligence, w skrócie CDD) oraz do reguralnego składania raportów odpowiednim instytucjom kontrolującym.

Dzięki przestrzeganiu procedur AML czy KYC oraz innym działaniom podejmowanym przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, Użytkownicy giełdy mają pewność, że ich dane osobowe oraz wpłacone środki są ulokowane na bezpiecznej platformie spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa.