Dowiedz się więcej o naszych standardach

Regulamin i zasady

Poniższe wyrażenia należy rozumieć w sposób określony poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady zawierania na odległość umów z lub za pośrednictwem Serwisu jak również zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca – COINDEAL LIMITED – spółka zarejestrowana w Republice Malty pod numerem C 88465, z siedzibą: Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, St. Julians, STJ 1870, Malta. Numer podatkowy: 999456434, numer VAT: MT 2563-7720…

Przeczytaj cały dokument Regulamin i zasady

Polityka AML & KYC

Chcąc dbać o bezpieczeństwo swoich użytkowników, jak również w związku z wymogami prawnymi na Malcie, w Unii Europejskiej, w USA i w innych krajach, CoinDeal Limited wdrożył i stosuje polityki KYC (identyfikacja klienta), AML / CTF (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu) na poziomie wymaganym od banków i innych instytucji finansowych…

Przeczytaj cały dokument Polityki AML & KYC

Firmowe Procedury KYC

Chcąc dbać o bezpieczeństwo swoich użytkowników, jak również w związku z wymogami prawnymi na Malcie, w Unii Europejskiej, w USA i w innych krajach, CoinDeal Limited wdrożył i stosuje polityki KYC (identyfikacja klienta), AML / CTF (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu) na poziomie wymaganym od banków i innych instytucji finansowych…

Przeczytaj cały dokument Firmowych procedur KYC

Więcej regulaminów

Tutaj znajdziesz wszystkie przepisy dotyczące dodatkowych działań prowadzonych przez naszą firmę, w formie gotowej do pobrania.

 • Zasady Stakingu
 • Regulamin OTC
 • Regulamin głosowania
 • Regulamin programu afiliacyjnego
 • Warunki i zasady złożenia wstępnego zamówienia debetowej karty CoinDeal
 • Warunki i zasady wzięcia udziału w programie ambasadorów
 • Regulaminy konkursów na kanałach social media

i więcej…

Przeczytaj więcej regulaminów

Obowiązuje od 30.03.2020r.

Polityka Prywatności

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
Codziennie dbamy o to, aby korzystanie z naszej giełdy było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twojej rejestracji i korzystania z giełdy.

Wiemy, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo, dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie prawa Ci przysługują, które z Twoich danych gromadzimy i dlaczego, oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Pamiętaj, że Twoje dane pobieramy przede wszystkim w ramach rejestracji konta użytkownika oraz podczas korzystania z naszego Serwisu. Dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby przybliżyć Ci zasady korzystania z naszej giełdy funkcjonującej pod adresem www.coindeal.mt, którą w dalszej części Polityki Prywatności nazywamy po prostu „Serwisem​”​. Polityka Prywatności składa się z następujących rozdziałów:

Spis treści

I. Informacje ogólne dotyczące polityki prywatności.
II. Kto jest administratorem, a kto inspektorem danych osobowych twoich danych osobowych.
III. Jak i dlaczego zbieramy Twoje dane?
V. Jakie są konsekwencje nieprzekazania nam twoich danych?
VI. Które z Twoich danych i w jaki sposób powierzamy do przetwarzania innym podmiotom?
VII. Jak długo przechowujemy twoje dane?
VIII. Twoje prawa.
IX. Profilowanie.
X. Pliki cookies.
XI. Jak zabezpieczamy twoje dane.
XII. Procedura zmian Polityki Prywatności.
XIII. Aktualna i poprzednia wersja Polityki Prywatności

I. Informacje ogólne dotyczące Polityki Prywatności.


 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przede wszystkim wskazanie Ci w jakim celu potrzebujemy wszystkich informacji które od Ciebie pobieramy. W treści naszej Polityki Prywatności wyszczególnimy Ci jakie dane zbieramy, skąd wynika zakres pobierania takich danych i jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.
 2. Nasza Polityka Prywatności została wykonana w oparciu o:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej również „RODO​”,
  2. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (zwaną dalej Dyrektywą​),​
  3. przepisy krajowe obowiązujące na Malcie.
 3. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zadbaliśmy o to, aby wszyscy nasi pracownicy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ponadto gwarantujemy, że nasza firma posiada odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz środki organizacyjne w celu właściwego zabezpieczenia Twoich danych.
 4. Dane osobowe, które od Ciebie pobieramy są przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie w uzasadnionych celach, zgodnych z przepisami prawa.
 5. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Zobowiązujemy się również do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 6. Jako Administrator Twoich danych zapewniamy, że wdrożyliśmy wszelkie wytyczne i procedury zgodne z RODO. Szczegółowy zakres wdrożonych przez nas środków zabezpieczających znajduje się w naszej dokumentacji wewnętrznej składającej się m.in. z polityki ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informatycznego. Dzięki temu Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób rzetelny, a wdrożone przez nas środki zabezpieczające pozwalają sprawnie egzekwować wszelkie prawa, które Ci przysługują.
 7. Informujemy, że w niezbędnym do tego zakresie współpracujemy z maltańskim organem nadzorczym, tj. Commissioner for the Protection of Personal Data, działajacym pod adresem Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta, telefon: (+356) 2328 7100, e- mail: idpc​.info@idpc.org.mt

II. Kto jest administratorem, a kto inspektorem Twoich danych osobowych


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CoinDeal​ Limited [zwana dalej również: Administratorem​]​ – spółka zarejestrowana w Republice Malty pod adresem Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, St. Julians STJ 1870; zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem C 88465, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 999456434, numer VAT: MT 2563-7720.
 2. Informujemy Cię, że w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem, żądaniem, skargą we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić mailowo, na adres:​ dpo@coindeal​.com.
 3. Jeśli masz jakieś pytania, chcesz złożyć wniosek albo skargę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę możesz skontaktować się z nami również w formie pisemnej na adres: Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, St. Julians STJ 1870, Malta, na adres mailowy: support@coindeal.com lub za pośrednictwem zakładki „contact” na stronie naszego Serwisu.
 4. Pytania, wnioski, skargi o których mowa w punktach poprzedzającym powinny przede wszystkim zawierać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy dane zapytanie bądź żądanie,
  2. zdarzenie, które jest powodem wysłania do nas wiadomości,
  3. swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

III. Jak i dlaczego zbieramy twoje dane?


 1. Korzystanie w pełnym zakresie z naszego Serwisu wiąże się z koniecznością pobrania od Ciebie i przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Musisz wiedzieć, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przede wszystkim, gdy nam je podajesz bezpośrednio przy zakładaniu i weryfikacji konta w naszym Serwisie (są to te dane, które wpisujesz na podanych przez nas formularzach i te zawarte w przesłanych nam dokumentach) oraz gdy je generujesz korzystając z usług oferowanych przez nasz Serwis (np. zawieranie transakcji kupna/sprzedaży, składanie ofert sprzedaży itp.).
 3. Musimy zbierać tak szeroki zakres informacji nie tylko by móc „technicznie” świadczyć Ci nasze usługi ale również m.in. by wypełnić wiążące nas przepisy prawne dotyczące obowiązku identyfikacji klienta, monitowania, zwalczania i szacowania ryzyka, nadużyć finansowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu. Dlatego też jeśli nie podasz żądanych w toku rejestracji i weryfikacji danych, lub gdy dane te okażą się nieprawdziwe, nie będziemy mogli dalej świadczyć Ci naszych usług.
 4. Ze względu na wyżej opisane obowiązki, celem weryfikacji prawdziwości podanych przez Ciebie danych oraz oceny ryzyka nadużyć finansowych, monitorujemy również Twoją historię transakcji analizując przebieg, volumen, walutę i rodzaj wykonywanych transakcji
 5. W przypadku gdy wyrazisz chęć skorzystania z dodatkowo oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane które zebraliśmy w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem zawartym w Regulaminie lub przekazanym Ci odrębnie. Tymi usługami mogą być m.in.: usługa Newslettera, konkursy, itp.
 6. Wszystkie Twoje dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy ich pobieraniu lub w niniejszej Polityce Prywatności. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych dokładnie opisaliśmy w dziale IV Polityki Prywatności
 7. W ramach funkcjonowania naszego Serwisu internetowego możesz więc zostać poproszony o podanie nam następujących danych osobowych:
  1. imie i nazwisko – po założeniu konta użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska w celu identyfikacji Twojej tożsamości. Imię i nazwisko będzie również elementem niezbędnym, gdy będziesz chciał skorzystać z naszego programu partnerskiego. Miło nam będzie wiedzieć, kto zwraca się do nas z danym zapytaniem, więc Twoje imię zostanie wykorzystane, gdy będziesz korzystać z formularza kontaktowego w zakładce kontakt naszego Serwisu
  2. data urodzenia – użytkownicy naszego Serwisu internetowego muszą być pełnoletni, jak również wiek stanowi jedno z kryteriów analizy ryzyka AML/ CTF, w związku z tym prosimy Cię, abyś podał nam swoją datę urodzenia (lub sami sczytujemy ją z dostarczonych przez Ciebie dokumentów), w innym wypadku nie będziesz mógł korzystać w pełni z możliwości naszego Serwisu,
  3. aders zamieszkania, kraj – nasi użytkownicy w celu pełnej weryfikacji tożsamości muszą podać swój adres zamieszkania oraz kraj swojego stałego pobytu, wymóg ten wynika wprost z zapisów Dyrektywy,
  4. obywatelstwo – w ramach uzyskania pełnego dostępu do konta użytkownika zostaniesz poproszony o podanie swojego obywatelstwa, wymóg ten wynika wprost z zapisów Dyrektywy,
  5. numer telefonu – w celu uzyskania pełnego dostępu do konta użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru telefonu oraz jego bezpośrednią weryfikację, po podaniu swojego numeru telefonu wyślemy na niego kod aktywacyjny, jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera w formie telefonicznej, będziemy również wysłać Ci informację handlową raz, dwa razy w miesiącu, jest to oczywiście opcja dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować
  6. informacje dotyczace dokumentu tozsamosci (paszport, dowod osobisty lub prawo jazdy) – w celu właściwej weryfikacji Twojej tożsamości, poprosimy Cię abyś nam podał numer dogodnego dokumentu tożsamości ze wskazaniem daty wydania oraz jego daty ważności, podanie nam tych danych jest niezbędne do przeprowadzenia właściwego procesu potwierdzenia Twojej tożsamości, co więcej pozwoli nam to potwierdzić Twoją pełnoletność, wymóg ten wynika wprost z zapisów Dyrektywy,
  7. zdjecie – w celu właściwej identyfikacji Twojego wizerunku poprosimy Cię o przesłanie Twojego zdjęcia lub materiału video, wymóg ten wynika wprost z zapisów Dyrektywy,
  8. numer konta bankowego – ​ w celu umożliwienia wypłaty Twoich środków pieniężnych zgromadzonych na Twoim koncie użytkownika poprosimy Cię, abyś podał nam numer swojego konta bankowego, jednak to nie wszystko, w celu pełnej weryfikacji czy dany numer konta bankowego należy rzeczywiście do Ciebie, możemy poprosić Cię, abyś przesłał nam potwierdzenie​ wykonanej transakcji z tego numeru konta, może to być potwierdzenie wykonanego przelewu np. opłata za Internet ub inna wybrana przez Ciebie transakcja, wymóg ten stanowi realizację wymogów Dyrektywy,
  9. Osobisty (krajowy) numer identyfikacyjny – w celu realizacji Twoich zamówień jesteśmy zobowiązani przez zewnętrzne instytucje finansowe do przekazania im Twoich danych osobowych, często łącznie z Twoim osobistym (krajowym) numerem identyfikacyjnym. Jeśli nie odbierzemy go od Ciebie, niektóre z kluczowych funkcji naszej strony internetowej (Twoje wpłaty i wypłaty FIAT) mogą być dla Ciebie niedostępne,

  10. adres e-mail – w celu założenia konta użytkownika w naszym Serwisie, poprosimy Cię o podanie swojego adresu e-mail, ponadto Twój adres e-mail będzie wykorzystywany w przypadku, gdy zwrócisz się do nas z zapytaniem poprzez formularz kontaktowy lub przez okienko czatu znajdujące się na stronie naszego Serwisu, ponadto jeśli zostaniesz subskrybentem naszego newsletteru, będziemy wysyłać do Ciebie raz/dwa razy w tygodniu informacje związane z naszym Serwisem – jest to opcja dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować, Twój adres mailowy będzie również wykorzystywany, gdy zdecydujesz się uczestniczyć w naszym programie partnerskim,
  11. adres IP (internet protocol) urzadzenia – jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej, dane takie możemy wykorzystywać w celach technicznych, demograficznych (region z którego następuje połączenie) statystycznych, oraz celem weryfikacji czy korzystasz z naszych usług zgodnie z Regulaminem (tj. czy połączenie nie następuje z kraju w którym nie świadczymy naszych usług)
  12. inne dane takie jak – ​ adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje – celem opracowywania danych statystycznych dla optymalizacji świadczonych usług, w tym wyświetlania treści zgodnych z Twoimi preferencjami.
 8. Podanie Twoich danych osobowych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest niezbędne w następujących przypadkach:
  1. w celu utworzenia​ konta użytkownika w naszym Serwisie, co jest dobrowolne oraz korzystania​ w pełnym zakresie z jego funkcjonalności;;
  2. wszystkie dane przekazane nam w celu założenia konta użytkownika mogą być wykorzystywane w​ ramach programu partnerskiego, konkursu,​ jeśli oczywiście wyrazisz nam na to zgodę i chęć uczestnictwa,
  3. w celu odpowiedzi​ na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt na stronie internetowej naszego Serwisu oraz formularza​ czatu,​ w przypadku wyrażenia zgody udział w konkursach organizowanych przez Administratora;
  4. w celu świadczenia​ usługi newsletteru,​ jeśli chcesz być na bieżąco informowany co u nas słychać i jakie nowości dla Ciebie przygotowaliśmy, możesz zostać subskrybentem naszego newsletteru, przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.
 9. Dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę przede wszystkim w celu realizacji umów świadczenia usług oraz wszelkich dodatkowych kwestii oferowanych w ramach naszego Serwisu. Pragniemy jednak podkreślić, że jako Administrator dbamy o przestrzeganie zasady minimalizacji i przetwarzamy tylko te kategorie danych osobowych, które są nam niezbędne do osiągnięcia tych celów.
 10. Każda osoba korzystająca z naszego Serwisu posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz czy i jakie dane o sobie chce nam udostępnić w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 11. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą Serwisu, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

IV. Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?


 1. Twoje dane osobowe zawsze przetwarzamy w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
  1. Twoja zgoda – w zakresie realizacji celów w niej zawartych np. subskrypcja newsletteru, wyrażenie zgody jest dobrowolne, a sama zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie, podstawę tę egzekwujemy jeśli nie mają zastosowania pozostałe podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, np. zawarta umowa albo obowiązek prawny,
  2. zawarta między nami umowa (dotycząca prowadzenia konta na naszym Serwisie, wykonania transakcji kupna/sprzedaży, rozliczeń, wysyłania newsletteru, mailingu) – w zakresie niezbędnym do jej realizacji;
  3. podjęcie działań na żądanie, przed zawarciem umowy – jeśli zwróciłeś się do nas z zapytaniem przed utworzeniem konta użytkownika, to nie potrzebujemy dodatkowej zgody na to, aby zwrotnie skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania;
  4. obowiązek prawny tj. obowiązek wynikający z przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do przestrzegania wiążących nas przepisów;
  5. nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody o której mowa w pkt 1 a) powyżej to przede wszystkim wykorzystujemy je wyłącznie w zakresie udzielonej nam zgody. Na tej podstawie realizować będziemy przede wszystkim kampanie informacyjne i marketingowe. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić zdanie i swoją zgodę cofnąć – wystarczy wysłać nam wiadomość na adres: dpo@coindeal​.com.​ Pamiętaj jednak, że nie zawsze wiąże się to z usunięciem Twoich danych osobowych. Możemy je nadal przetwarzać w niezbędnym zakresie, np. jeśli posiadamy inną podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych (zawarta umowa) lub jeśli ciąży na nas uzasadniony obowiązek prawny.
 3. Twoje dane będziemy przetwarzać również celem realizacji zawartej z Tobą umowy (przede wszystkim zawartej w skutek rejestracji konta użytkownika w naszym Serwisie i akceptacji Regulaminu) by w sposób należyty móc świadczyć usługi z których chcesz skorzystać.
 4. Niezależnie od tego czy udzieliłeś nam zgody do przetwarzania danych osobowych, czy też łączy nas stosowna umowa, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, ponieważ spoczywa na nas obowiązek prawny. Będą to sytuacje, w których np. musimy przechowywać dane wynikające z dokonanych transakcji ze względów rozliczeniowo-podatkowych; jak również sytuacje gdy jesteśmy zobligowani do weryfikacji i analizy Twoich danych (w tym Twoich działań podejmowanych na Serwisie) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 5. Pamiętaj, że mimo tego, że nie dałeś nam na to wyraźnej zgody, to jesteśmy zobligowani do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prawa publicznego tj. organom podatkowym, organom ścigania i innym właściwie umocowanym do tego podmiotom w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Na podstawie realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie.

V. Jakie są konsekwencje nieprzekazania nam Twoich danych?


 1. W przypadku rejestracji i weryfikacji konta przetwarzamy tylko te dane, bez których zawarta z Tobą umowa nie może zostać wykonana ze względów „technicznych” albo ze względów prawnych. Niepodanie nam wymaganych danych spowoduje, że nie będziemy mogli założyć ani prowadzić Ci konta, a tym bardziej realizować w jego ramach transakcji.
 2. W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody o którą prosimy (lub ją cofniesz) wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.

VI. Które z Twoich danych i w jaki sposób powierzamy do przetwarzania innym podmiotom?


 1. Musisz wiedzieć, że o ile nie udostępniamy Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody to Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom. Dzieje się tak, ponieważ bez takiego powierzenia Twoich danych osobowych nasza firma nie byłaby w stanie prowadzić swojej działalności oraz świadczyć na Twoją rzecz usług za pośrednictwem naszego Serwisu.
 2. Podmioty przetwarzające to nic innego jak firmy z którymi współpracujemy w zakresie prowadzenia swojej działalności gospodarczej.
 3. Z podmiotem przetwarzającym zawieramy stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, dzięki temu gwarantujemy, że podmiot ten przetwarza Twoje dane wyłącznie na nasze potrzeby, w zakresie i celach w niej wskazanych.
 4. Przede wszystkim Twoje dane osobowe powierzamy do przetwarzania takim podmiotom jak:
  1. podmiotom zajmującym się wysyłaniem mailingu oraz wiadomości sms – aby móc wysyłać wiadomości, na otrzymywanie których wyraziłeś zgodę drogą mailową lub telefoniczną;
  2. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej na której mieści się nasz Serwis – dzięki temu możesz korzystać z naszego Serwisu, założyć konto użytkownika, kontaktować się z nami jeśli pojawią się jakiekolwiek zapytania;
  3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz strony internetowej na której mieści się nasz Serwis – jeśli zaistnieje taka potrzeba, dzięki temu nasz Serwis, a przede wszystkim Twoje konto użytkownika może sprawnie funkcjonować, w ten sposób usuwamy również wszelkiego typu awarie, usterki, przerwy techniczne w funkcjonowaniu naszego Serwisu;
  4. podmiotom świadczącym usługi bankowe – Twoje zlecenie wpłaty bądź wypłaty środków wymaga powierzenia Twoich danych bankowi;
  5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania przesyłek – jeśli zdecydujesz się na udział w naszym konkursie lub programie partnerskim, jest to niezbędne, aby przekazać Ci nagrodę
  6. podmiotom świadczącym usługi księgowe – w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych naszej firmy;
  7. podmiotom dokonującym weryfikację autentyczności Twoich dokumentów które nam przekazałeś – celem przeprowadzenia procedury właściwej identyfikacji Twojej tożsamości;
  8. podmiotom dokonującym oceny ryzyka nadużyć finansowych – celem oszacowania takiego ryzyka;
  9. podmiotom świadczącym inne usługi na naszą rzecz, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszego Serwisu.
 5. Powierzając Twoje dane dbamy o to, aby podmioty przetwarzające z którymi współpracujemy posiadały właściwie wdrożone środki organizacyjne i techniczne oraz by przetwarzały je zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami RODO.
 6. To, że czasami powierzamy przetwarzanie niektórych Twoich danych innym podmiotom nie oznacza że tracimy nad nimi kontrolę. W stosunku do przekazanych nam danych osobowych zawsze możesz skorzystać ze swoich praw szczegółowo opisanych w punkcie IX niniejszej Polityki Prywatności. Dbamy o to, aby Twoje dane przetwarzane były zgodnie z prawem i tylko w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie tym podmiotom powierzyliśmy.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w rozumieniu przepisów RODO. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany, a Administrator zobowiązuje się stosować prawidłowe zabezpieczenia wynikające z RODO.
 8. Niektóre z podmiotów z których usług korzystamy, mają ulokowane serwery poza granicami Malty, jednakże w każdym przypadku znajdują się one na terenie Państw należących do Unii Europejskiej i zgodnie z Unijnymi przepisami zapewniają należytą ich ochronę.

VII. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 1. Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.
 2. Musisz jednak pamiętać, że Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej. Wynika to z nałożonych na nas obowiązków i szczególnych przepisów prawa.
 3. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
  1. Twoja zgoda – okres przetwarzania Twoich danych osobowych trwa do momentu jej cofnięcia lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy), jeśli dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych nie nakłada na nas obowiązku lub nie wynika ze szczególnych przepisów prawa;
  2. konieczność realizacji umowy – pamiętaj, że nie zawsze okres przetwarzania Twoich danych trwa dopóki strony wiązać będzie zawarta umowa, ze względu na nałożone na nas obowiązki wynikające ze szczególnych przepisów prawa np. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich przechowywania czas ten może się stosownie wydłużyć;
  3. obowiązek prawny – Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak długo będzie ciążył na nas taki obowiązek prawny, wynikający ze szczególnych przepisów prawa;
  4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.
 4. Pamiętaj, że podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez określony czas przede wszystkim wynikają z przepisów szczególnych. Dlatego mimo tego, że cofniesz swoją zgodę, umowa która nas łączyła zostanie rozwiązana lub po prostu wygaśnie to w niektórych przypadkach jesteśmy nadal zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Tytułem przykładu:
  1. Twoje dane osobowe podane w trakcie procesu rejestracji konta użytkownika w Serwisie przechowywane będą tak długo jak długo prowadzone będzie to konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia, chyba, że dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się obowiązku prawnego;
  2. Twoje dane osobowe podane do wysyłki newsletteru lub innego mailingu przechowywane będą dopóki ważna będzie Twoja zgoda na ich dostarczanie;
  3. jeśli wyraziłeś zgodę na inne nasze działania informacyjne o naszej ofercie – Twoje dane niezbędne do ich prowadzenia przechowywane będą dopóki nie cofniesz swojej zgody.
 6. W związku z tym, iż nasze usługi podlegają m.in. regulacjom Dyrektywy, jesteśmy na podstawie jej przepisów zobowiązani do przechowywania przez okres co najmniej pięciu lat od zakończenia z Tobą stosunków gospodarczych (tj. od ostatecznego zamknięcia i rozliczenia konta) m.in.:
  1. kopii dokumentów i informacji uzyskanych w związku z procedurą weryfikacji Twojej tożsamości;
  2. kopii dokumentów i informacji będących podstawą oceny ryzyka nadużyć finansowych w związku z dokonywanymi przez Ciebie transakcjami;
  3. dowodów potwierdzających transakcje i rejestrów transakcji, koniecznych do identyfikacji transakcji.
 7. Okres przechowywania Twoich danych wymagany przez prawo może ulec zmianie wraz ze zmianą obowiązujących przepisów prawa.
 8. Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożlwiający przypisanie tych danych do Twojej osoby.

VIII. Twoje prawa


 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, o których informujemy w niniejszym dziale. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w Serwisie oraz Polityce Prywatności (dział II). Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam:
  1. danych osoby lub osób, których dotyczy dane zapytanie bądź żądanie,
  2. zdarzenie, które jest powodem wysłania do nas wiadomości,
  3. swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:
  1. prawo do bycia​ informowanym o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator ma obowiązek poinformować Cię na temat tego, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, wskazać stosowną podstawę prawną przetwarzania, okres przetwarzania oraz inne informacja m. in. czy Twoje dane osobowe są przekazywane lub udostępniane podmiotom trzecim, ponadto Administrator jest zobowiązany wskazać swoje dane kontaktowe oraz dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych (jeśli został powołany), obowiązek taki trzeba spełnić w momencie pozyskania danych osobowych, dlatego stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności;
  2. prawo żądania dostępu​ do swoich danych osobowych – zarówno tych które nam udostępniłeś, a które przetwarzamy, jak i tych które powstały w toku naszej współpracy (np. historia transakcji);
  3. prawo żądania niezwłocznego sprostowania​ lub uaktualnienia przez nas Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe;
  4. prawo żądania uzupełnienia​ niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  5. prawo żądania niezwłocznego usunięcia​ Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”);– w takim wypadku bez zbędnej zwłoki usuniemy Twoje dane (z zastrzeżeniem że zostawimy te dane które musimy zachować zgodnie z przepisami prawa);
  6. prawo żądania ograniczenia​​przetwarzania;
  7. prawo do otrzymania​ danych,​ które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi;
  8. prawo do przenoszenia​ Twoich danych osobowych – możesz zwrócić się do nas z żądaniem przesłania swoich danych do innego wskazanego przez Ciebie administratora, możemy spełnić Twoje żądanie wtedy, gdy wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  9. prawo do wniesienia sprzeciwu​ wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  10. prawo do wniesienia sprzeciwu​ z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał szczególnie uzasadniony powód ku temu – w takim wypadku poinformujemy Cię o tym;
  11. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia​ tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  12. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z wyrażoną zgodą lub doszło do naruszenia Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego,
 3. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw o których mowa w punkcie poprzedzającym skontaktuj się z nami pisemnie na adres: Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, St. Julians STJ 1870, Malta, na adres mailowy: support@coindeal.com lub dpo@coindeal.com,​ lub za​ pośrednictwem zakładki „contact” na stronie naszego Serwisu.
 4. Wycofanie przez Ciebie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, w razie braku sformułowania przez Ciebie odmiennych zastrzeżeń, będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich naszych usług i Serwisów oraz w stosunku do podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych.
 5. Cofnięcie zgody w odniesieniu do warunków Regulaminu i Polityki Prywatności będzie oznaczało skasowanie Twego konta w Serwisie.
 6. 6. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. U nas na Malcie jest to:
  • Commissioner for the Protection of Personal Data,
   Adres biura: Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta,
   Telefon: (+356) 2328 7100,
   Email:idpc​.info@idpc.org.mt

IX. Profilowanie


 1. Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania osoby, której dane dotyczą..
 2. Na naszym Serwisie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Twoje działania na Serwisie, by ocenić możliwość oferowania Ci naszych usług. Nasze profilowanie sprowadza się do dwóch aspektów:
  1. ustalenia Twoich preferencji i zapotrzebowania celem lepszego dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb;
  2. weryfikacji prawdziwości podanych przez Ciebie informacji i szacowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu celem wykonania obowiązków nałożonych na nas powołaną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.
 3. Na podstawie dokonanego profilowania, zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami szacowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oceniamy, jakie transakcje zlecone przez Ciebie możemy zrealizować i jakie informacje jesteśmy zmuszeni od Ciebie uzyskać celem wywiązania się z obowiązku dochowania należytej staranności przy zapobieganiu nadużyć finansowych zgodnie z powołaną Dyrektywą.
 4. Każdorazowo wyniki profilowania przed podjęciem decyzji czy daną usługę możemy Ci świadczyć, analizowane są przez naszych pracowników lub podmioty zewnętrzne z sektora AML/ CTF i to do nich należy ostateczna decyzja w tym przedmiocie.

X. Pliki Cookies


  1. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. W związku z tym możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
  2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj​.
  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
   1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
   2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu;
   3. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
   4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu internetowego;
   5. wyświetlania według preferencji zindywidualizowanych reklam dla użytkownika Serwisu internetowego;
   6. lepszej optymalizacji funkcjonowania Serwisu internetowego.
  4. Poprzez zapisywanie plików cookies urządzenie rejestruje aktywność użytkownika Serwisu internetowego i to właśnie dzięki temu strona, wyświetlana przez użytkownika jest w sposób zindywidualizowany, według jego preferencji.
  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki składania ofert sprzedaży z uwagi na niezapamiętywanie danych podczas kolejnych kroków składania oferty).
  6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  7. Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. W tym celu korzystamy z usług podmiotów trzecich. Przetwarzane przez te podmioty dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

XI. Jak zabezpieczamy Twoje dane?


 1. Zapewniamy optymalny zakres środków organizacyjnych pozwalających na optymalną ochronę danych osobowych, a w szczególności:
  1. zabezpieczamy możliwość pobierania, kopiowania i udostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym;
  2. zabezpieczamy dane osobowe, bazy danych oraz urządzenia na których są przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Twoje Dane przechowujemy, wykorzystujemy i przekazujemy w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
 3. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Twoje informacje nie zostaną utracone, wykorzystane lub zmienione. Nasze środki bezpieczeństwa danych obejmują między innymi: skanowanie PCI, szyfrowanie, pseudonimizację, tworzenie kopii zapasowych danych, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności wykorzystywanych środków bezpieczeństwa, ograniczenia dostępu do danych wewnętrznych oraz ścisłe fizyczne kontrole dostępu do budynków i plików.
 4. Dostęp do danych przetwarzanych przez nas realizowany jest za pośrednictwem wewnętrznej sieci, zabezpieczonej naszymi certyfikatami i kluczami wyłączając tym samy dostęp osób trzecich „z zewnątrz” jak i „naszych” osób nieuprawnionych.
 5. Na potrzeby zabezpieczenia Twoich danych opracowaliśmy i wciąż udoskonalamy nasz własny autorski skrypt szyfrujący dane.
 6. Gdy przechowujemy Twoje dane na serwerach wewnętrznych, robimy to wykorzystując jedynie te podmioty które gwarantują bezpieczeństwo oferowanej infrastruktury (certyfikacja PCI-DSS, certyfikacja ISO/IEC 27001, atesty SOC 1 TYPE II i SOC 2 TYPE II, etc.), cieszą się dobrą opinią, a z ich usług korzystają inne podmioty przetwarzające dane osobowe o szczególnym znaczeniu. Z tego też względu wykorzystywane przez nas serwery znajdują się w kilku miejscach w Europie (w tym również na Malcie).
 7. Bez względu na powyższe pamiętaj proszę, że niemożliwe jest zagwarantowanie w 100% bezpiecznej transmisji danych przez Internet ani metody elektronicznego przechowywania danych. W związku z tym prosimy abyś również podejmował należyte środki ostrożności w celu ochrony własnych danych osobowych. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, w szczególności ujawnione zostały informacje o koncie lub haśle natychmiast skontaktuj się z nami.
 8. Szczegółowe rozwiązania informatyczne zabezpieczające Twoje dane mają charakter poufny utrudniając tym samym próby ich przełamania.

XII. Procedura zmian Polityki Prywatności


Nasze usługi będą z czasem ulegać zmianom wraz z ich dostosowywaniem do zidentyfikowanego zapotrzebowaniem oraz zmianą naszych możliwości działania. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania prawne związane ze świadczeniem oferowanych przez nas usług. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiała się na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu, od dnia powiadomienia o jej zmianie. Istotne zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą bezpośrednio na Twój adres mailowy.

XIII. Aktualna i poprzednia wersja Polityki Prywatności


 • Polityka Prywatności (19.12.2019) – pobierz
 • Polityka Prywatności (29.10.2018) – pobierz