Procedury AML i KYC

Zgodnie z surowymi zasadami i przepisami finansowymi COINDEAL LIMITED (CoinDeal.com) zbiera i weryfikuje dane osobowe wszystkich posiadaczy kont naszych klientów. CoinDeal.com rejestruje i śledzi wszystkie transakcje, które są przeprowadzane przez naszych klientów, ściśle według procedur AML.

Aby otworzyć aktywne konto tradingowe, musisz przejść procedurę identyfikacji. Podany przez Ciebie dokument tożsamości musi zawierać pierwotną formę dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który zawiera ważny dokument wydany przez rząd, zawierający pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

WYMOGI DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW PRZY OTWIERANIU KONTA

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku oraz wszystkich aktów prawnych dotyczących polityki prowadzonej przeciw praniu pieniędzy; jesteśmy zobligowani do zweryfikowania Twojej tożsamości w celu utworzenia aktywnego konta, dzięki któremu będzie możliwa gra na giełdzie. Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojego dowodu tożsamości oraz pochodzenia środków finansowych. Przeprowadzane przez nas procedury gwarantują bezpieczeństwo kont oraz środków użytkowników.

OSOBA FIZYCZNA

Nasza standardowa procedura weryfikacji składa się z dwóch etapów: przesłania nam swojego identyfikatora i weryfikacji wideo. Czasami wymagana jest również ręczna weryfikacja tożsamości.

DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM

Dopuszczalnymi formami identyfikacji zdjęć są następujące dokumenty:

 1. ważny paszport
 2. potwierdzony rządowo dokument, taki jak prawo jazdy lub dowód osobisty

Dokument tożsamości ze zdjęciem musi zawierać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Jeśli Twój dokument tożsamości ze zdjęciem jest certyfikowany lub notarialny, możemy potrzebować kolejnych dokumentów, aby potwierdzić Twój identyfikator. Musimy również być w stanie zrozumieć język przedstawiony na Twoim dokumencie tożsamości ze zdjęciem i dowodzie zameldowania.

PROCEDURA WERYFIKACJI WIDEO

Gromadzimy szeroki zakres danych osobowych za pośrednictwem świadczonych usług. Informacje te różnią się w zależności od procesu weryfikacji podczas składania wniosku, ale mogą obejmować takie informacje, jak: imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego, numer paszportu, inny dokument tożsamości numer karty, numer karty kredytowej lub debetowej, CVV, datę ważności i/lub datę urodzenia.

Możemy również zbierać skany i fotografie Twojej twarzy i/lub Twojego dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, rachunku za media, wyciągu z konta bankowego, karty ubezpieczenia lub karty kredytowej/debetowej. Obrazy mogą zawierać Twoje zdjęcie i inne informacje ze zeskanowanego dokumentu, takie jak kolor oczu, waga, wysokość. Weryfikacja wideo może zostać przeprowadzona przez firmę Jumio Corporation, będącą stroną trzecią.

OSOBA PRAWNA

W przypadku wszystkich osób prawnych (firm) procedura jest bardziej rygorystyczna i zależy od struktury firmy, kraju itp. Każda osoba prawna będzie weryfikowana poprzez indywidualną procedurę manualną, na podstawie dokumentów, w tym aktu założycielskiego, zastępstwa prawnego, weryfikacji osobistej członków zarządu itp. Każdy przypadek weryfikacji jest indywidualny. Wszystkie dowody zamieszkania/siedziby muszą być aktualne, musi być widoczny pełny dokument, wyraźnie ukazywać wszystko, nazwisko i adres (bez skrzynek pocztowych).

POLITYKA AML W DETALACH

 1. CoinDeal.com może monitorować finansowanie z różnych kont bankowych poza krajem ojczystym klienta danego konta.
 2. CoinDeal.com wykonuje swoje działania w oparciu o ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy określone przez Władze Finansowe.
 3. CoinDeal.com nie akceptuje wpłat gotówkowych ani nie wypłaca gotówki w żadnych okolicznościach.
 4. CoinDeal.com nie akceptuje żadnych depozytów stron trzecich.
 5. CoinDeal.com dopasowuje każdą wpłatę do nazwy konta w pliku dla konkretnego klienta.
 6. CoinDeal.com zastrzega sobie prawo do odmowy przetworzenia transakcji na każdym etapie, w którym jej zdaniem transakcja zostanie powiązana w jakikolwiek sposób z praniem pieniędzy lub działalnością przestępczą lub na mocy nakazu władz sądowych.
 7. Zgodnie z prawem międzynarodowym CoinDeal.com nie jest zobowiązany do informowania klienta, jeśli podejrzane działania są zgłaszane do odpowiednich organów regulacyjnych lub prawnych.
 8. Proces wypłaty na CoinDeal.com, opisany poniżej, jest oparty na ścisłych wytycznych, aby upewnić się, że środki są bezpiecznie odesłane do ich źródła pochodzenia i beneficjenta. CoinDeal.com sprawdza wszystkie wnioski o wypłatę, sprawdzając, czy pierwotne środki zostały wycofane za pomocą tej samej metody i do posiadacza rachunku w pliku. CoinDeal.com analizuje żądanie wypłaty z historii depozytów klienta, aby upewnić się, że nie ma podejrzanych działań.
 9. Zarząd CoinDeal.com będzie współpracować z naszą grupą ds. zgodności i wszystkimi organami, aby sprawdzić, czy potrzebne są dalsze działania oraz czy należy skontaktować się z odpowiednimi organami regulacyjnymi.

Dokument tożsamości ze zdjęciem musi zawierać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Jeśli Twój dokument tożsamości ze zdjęciem jest certyfikowany lub notarialny, możemy potrzebować kolejnych dokumentów, aby potwierdzić Twój identyfikator. Musimy również być w stanie zrozumieć język przedstawiony na Twoim dokumencie tożsamości ze zdjęciem i dowodzie zameldowania.

KRAJE SANKCJONOWANE

Podczas, gdy obsługujemy klientów z całego świata, restrykcje rządowe i nasza polityka firmy, zabraniają CoinDeal.com otwierania kont osobom pochodzącym z następujących krajów objętych ograniczeniami i/lub OFAC: Afganistan, Boliwia, Antigua i Barbuda, Botswana, Gwinea Konakry, Sierra Leone, Birma (Myanmar), Iran, Syria, Korea Północna, Irak, Togo, Kambodża, Lesoto, Jemen, Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia, Zimbabwe, Kuba, Libia, Tanzania, Demokratyczna Republika Konga, Mali, Senegal, Angola, Niger, Dawny reżim liberyjski Charlesa Taylora, Gambia, Namibia, Kirgistan, Ghana, Gwinea Bissau.

DOWNLOAD PDF